Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 27 и 28 март

329922268 860802058315509 7990202455769090206 n 2 1024x768 1
Снимка – Плевен прес.

Общо 45 предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на Общински съвет – Плевен за м. март, обсъждат този месец постоянните комисии в местния парламент. Заседанията са в два поредни дни – 27 и 28 март /понеделник и вторник/.

В понеделник заседават три от комисиите: ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност”, ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

27 МАРТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева обсъжда постъпила до комисията преписка от Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен. В нея се посочва, че читалището притежава собствена сграда в центъра на Плевен, в които се намира единствената концертна зала „Гена Димитрова“ с 500 зрителски места и изцяло оборудвана техническа сцена. Към читалището работят утвърдени творчески формации: Балетна школа и Студио за класически балет с на 100 деца, Фолклорен ансамбъл „Мизия“, Детска танцова школа и клуб „Кайлъка“, Вокална група „Арлекино“. Посочва се и наличието на Библиотека с над 220 000 тома литература и уникален фонд „Редки и ценни издания”. В тази връзка от „Съгласие 1869“ предлагат да предоставят до 10 пъти годишно концертната си зала за изяви на общинските културни институти Общински хор „Гена Димитрова“, Северняшки ансамбъл за народни песни и танци, Духов оркестър, както и безвъзмездно участие на съставите при читалището в общински прояви срещу съответната подкрепа от страна на местната власт. „Безспорна е необходимостта от отопление на сградата, за да функционират всички детски школи в читалището, както и поддръжката на определена температура за съхранение на книжния фонд. В тази връзка предлагаме Община Плевен да подпомага читалището годишно с 12 т дизелово гориво за отопление, като сключим двустранен договор за целта.“, се посочва в преписката, резолирана за обсъждане до три от комисиите в местния парламент.

ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Йордан Грижов заседава по осем предложения. Комисията разгледа Програма за развитие на туризма в община Плевен през 2023 г., както и предложение за определяне размер на средства за финансиране на спортните клубове, отговарящи на изискванията в общинската Наредба №33. Обсъдени бяха и две предложения за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за два спортните обекти многофункционална спортна сграда „Спартак“ и зала „Балканстрой“.  Дневният ред включваше и разглеждане на безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на стадион „Плевен“ и Спортна зала баскетбол „Балканстрой“.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 ч. Дневният ред на комисията включва: Обсъждане на предложение за даване съгласие на НЧ „Просвета 1923” – с. Ясен, като ползвател на общински имот в населеното място за предоставяне на част от имота за ползване от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”; Разглеждане на постъпила преписка относно промяна в маршрутното разписани на електробус по линия №21; Писмо от Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен.

28 МАРТ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири комисии: ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията”, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика”, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” и ПК по „Бюджет и финансова политика”.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” с председател Свилен Трифонов заседава от 13,30 ч. Комисията ще се запознае с предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб – Плевен, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в сградата на ул. ”Димитър Константинов” №23, гр. Плевен, както и предоставяне безвъзмездно за управление на Плевенска филхармония на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48. Ще бъде обсъдено и даване на съгласие на НЧ „Просвета 1923” – с. Ясен, като ползвател на общински имот в населеното място,  за предоставяне на част от имота за ползване  от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 23 точки. Сред тях са: Определяне броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища по фондове; Предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на БТА за нуждите на Национален пресклуб – Плевен и на Плевенската филхармония на общински имоти; Отдаване под наем на два билборда, собственост на Община Плевен; Възмездно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект – публична общинска собственост: язовир „Славяново – 4“; Продажба на три общински недвижими поземлени имоти; др.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. по 24 точки. Съветниците ще се запознаят с изпълнение през 2022 г. на мерките, заложени в Комплексната програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на общината, ще обсъждат и предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – частна общинска собственост с начин на трайно ползване – нива в местността Комудара. Ще бъдат разгледани и точки за: Одобряване на изменения  на действащи подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване; Допускане частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; Обсъждане на писмо за партньорство от Българска Асоциация Геотермална Енергия; др.

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. по 17 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на изменение в Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за текущата година, след което ще бъде разгледано и безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ Спортна зала баскетбол „Балканстрой“, находяща се в гр. Плевен, Източна индустриална зона. Дневният ред включва още: Обсъждане провеждането на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост; Продажба на масивна едноетажна сграда със застроена площ 263 кв.м, находяща се в с. Тученица; Писмо от настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен; др.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. Март, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец февруари 2023 г. https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-mart-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 30 март (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 46 точки – 45 предложения и питане от общинския съветник Свилен Атанасов.

ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

kolelo

52-годишна шофьорка блъсна велосипедист в село Долни Луковит

Велосипедист е пострадал при пътен инцидент в село Долни Луковит на 20 юни. Лек автомобил, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *