Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 20 и 21 февруари

329922268 860802058315509 7990202455769090206 n 2
Снимка – Плевен прес.

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания днес и утре /20 и 21 февруари/, в Заседателната зала в сградата на Община Плевен. Във всичките 10 комисии ще бъде представен отчета на кмета Георг Спартански за изпълнение на Програмата за управление за третата година от мандат 2019 – 2023 г. Представянето на отчета пред Общинския съвет е в изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Днес заседават шест от комисиите: ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност”, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие”, ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм”, ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, ПК по “Обществен ред и сигурност” и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

20 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. по предварителен дневен ред от 5 точки. Комисията ще обсъжда предложение за Културен календар на Община Плевен за 2023 година. Календарът е разработен в четири раздела на база на традиционни и протоколни изяви на Общината и подадени заявки от културни институти, творчески съюзи, читалища и дейци на културата на свободна практика. Ще бъдат разгледани и предложения за осветяване на фасада на емблематична сграда в Плевен и на сграда с обществено значение във връзка с отбелязването на Световния ден на редките болести.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 18 предложения. Съветниците ще разгледат: уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и юридическо лице; предложение за проект за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала за продажба на ел. енергия на територията на с. Беглеж; частични изменения на Общия устройствен план на Плевен за урегулирани поземлени имоти по плана на града; предложения относно разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове – планове за застрояване за поземлени имоти; др.

ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Йордан Грижов е насрочила заседанието си за 15,00 ч. Дневният ред на комисията включва обсъждане отчета за изпълнение на Програмата за управление за третата година от мандат 2019 -2023 г., предложение за приемане на Календар за младежките дейности на Община Плевен за текущата година и разглеждане на предложение за Спортен календар на Общината за 2023 година.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,00 ч. Съветниците ще се запознаят с анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Плевен.

ПК по “Обществен ред и сигурност” с председател Николай Маринов заседава днес от 16,30 ч. На заседанието ще бъде представен отчета на кмета на Община Плевен относно изпълнението на Програмата за управление за третата година от мандат 2019 – 2023 г.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. На заседанието ще бъде разгледано предложение за изпълнение на инвестиция „Създаване на специализиран среда за предоставяне на услугата „Дом за стари хора“ с. Бохот“ по процедура чрез директно предоставяне на средства по програма за модернизиране на дългосрочната грижа от Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъде обсъден и анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината. На вниманието на Здравната комисия ще стоят и постъпилите до момента преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми.

21 ФЕВРУАРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири комисии: ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията”, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика”, ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика”.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” с председател Свилен Трифонов заседава от 13,00 ч. Комисията ще обсъди предоставяне безвъзмездно на общински имот за управление на Дом за медико – социални грижи за деца в Плевен. Ще бъде разгледано и предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Конфедерация на труда Подкрепа“ за нуждите на Синдикалния регионален съюз. Съветниците ще обсъждат още и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на учените в България“ за нуждите на организацията им в Плевен и отдаване под наем без търг или конкурс на „Ученически отдих и спорт“ на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ офис в административната сграда на ул. „Димитър Константинов“ №23. Ще бъде разгледана и точка за предоставяне безвъзмездно за управление на Плевенска филхармония на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост с адрес: пл. „Възраждане“ №4, гр. Плевен.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 19 точки. Сред тях са: отчет за изпълнение на Програмата за управление за третата година от мандат 2019 -2023 г.; отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане през 2022 г.; предложение за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.; предложение за изпълнение на Инвестиционната програма на Общината за текущата година до приемане на бюджета на Община Плевен за 2023 г.; предложение за прекратяване на съсобственост между Община Плевен и физическо лице; др.

ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов заседава във вторник от 15,00 ч. Този месец комисията ще се запознае с годишните програми и актуално финансово състояние на общинските търговски дружества. Ще бъде разгледан и механизъм за разпределяне по критерии и показатели на средства, предоставени от Централния бюджет за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в община Плевен. За обсъждане влиза и предложение за промяна в Тарифа на цени на превозните документи за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. по 20 предложения. Заседанието ще започне с представяне на годишните програми и актуално финансово състояние на общинските търговски дружества. Дневният ред включва още: Обсъждане на заявления от кмета на с. Горталово относно ремонти и почистване коритото на р. Чернялка; Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане през 2022 г.; Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за текущата година; Предложение за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Плевен през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Плевен за 2023 година; др.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. Февруари, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец февруари 2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 23 февруари (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 45 предложения.

ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

441457767 7095821473855128 6866520973874913945 n

Ивелин Първанов, водач на листата на “Възраждане” в Плевен: АЕЦ „Белене“ е национално богатство, което може да работи 1 век

От ляво надясно: Ивелин Първанов – водач на листата на “Възраждане” в 15 МИР Плевен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *