Посетителски център ще изгражда Община Долна Митрополия в с.Байкал по Програма за развитие на селските райони

Dogovor Dolna Mitropoliya
Вляво Поля Цоновска – кмет на община Долна Митрополия и Таня Георгиева – член на управителния съвет на Сдружение МИГ Долна Митропоия – Долни Дъбник. Снимка – Пресцентър Община Долна Митрополия.

На 13.09.2021 г. Кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ – г-н Петър Петров и г-жа Татяна Георгиева – член на Управителния съвет на Сдружението, подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.360-003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.360 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектното предложение включва преустройство на съществуваща бивша училищна сграда за нуждите на Посетителски център в с. Байкал. Предвижда се центъра да е съставен от две зали – зала „Вдъхновение от Дунав“, която да запознава с природното богатство на р. Дунав в региона и зала „Под звездите на Дунав“, която да показва Слънчевата система и Космоса от поречието на реката, чрез използването на визуални дигитални средства. Предвидено е центъра да се използва като място предоставящо услуги с познавателна и образователна цел, предназначено основно за деца и ученици.

Общата стойност на проекта е 149 687.14 лв.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 30.06.2023 г.

Пресцентър Община Долна Митрополия

Споделете:

Прочетете също

5 5

Сияна Дянкова от арт школа „Колорит“ – Плевен е финалист в световен онлайн конкурс в Англия

Седемгодишната Сияна Дянкова от арт школа „Колорит“ – Плевен е финалист на Световния онлайн конкурс …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *