Начало | Новини | Плевенските архитекти: Нужна е дългосрочна визия за решаване на проблема с паркирането в града

Плевенските архитекти: Нужна е дългосрочна визия за решаване на проблема с паркирането в града

А

Необходима е дългосрочна визия на Община Плевен, за да се реши проблемът с паркирането в град Плевен в териториите с по-интензивно застрояване. Не може да се гледа „на парче“ и очакванията да са големи. Трябва да се търси трайно решаване на проблема, който с времето се задълбочава. Около това се обединиха плевенските архитекти – членове на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България и на местното дружество на Съюза на архитектите по време на проведена работна среща – дискусия на тема „Осигуряване на паркиране в публични зони  на гр. Плевен и  необходимостта от разработване на план за паркиране и гариране“, която се проведе преди дни.

Във връзка със засиления контрол от страна на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за осигуряване с необходимия брой места за паркиране/ гариране в нови жилищни сгради и сгради със смесено предназначение от трета, четвърта и пета категория и невъзможността за обезпечаването им в определени  градски територии на Плевен, стремежът на местната архитектурна колегия е насочен към това да не се блокират и без това не особено големият брой инвестиционни намерения в града. Желанието е съвместно с Община Плевен да се търсят варианти за решаване на проблема.

Архитектурната колегия алармира, че българските общини са длъжници на гражданите по отношение на нерешаване на проблемите с паркирането, трупани с годините. В присъствието на голяма част от архитектурната гилдия на Плевен, сред които настоящи и бивши главни архитекти на общини от територията на Плевенска област, колегията излезе с важни краткосрочни и дългосрочни предложения, които ще представи на вниманието на местния парламент.

Срещата бе провокирана от последните изменения на Наредба №РД – 02 – 20-2 за планиране и проектиране на комуникационно- транспортна система на урбанизираните територии от края на миналата година и по повод постъпило писмо от ДНСК с изх. № СТ – 1489 – 01 – 036/ 12.03.2019 г. на Директор Дирекция „ОДК“ при ДНСК гр. София относно обезпечаване на необходимия брой места за паркиране/ гариране в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение.

На нея бяха поканени всички заинтересовани от проблематиката страни в лицето на одобряващи органи, архитекти, инженери, надзорни фирми. Срещата бе уважена от общинския съветник инж. Милчо Илиев, Председател на Постоянна комисия по “Устройство на територията, екология и земеделие” към ОбС Плевен и главния архитект на Община Плевен Светослав Митев.

Присъсваха още: Председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия Плевен инж. Живко Иванов, Председателят  на Секция „ТСТС“ (Транспортно строителство и транспортни съоръжения) към КИИП РК Плевен инж. Цветан Влахов, архитекти – членове на КАБ и САБ.

Акцентирайки на обществената значимост на проблема, архитектурната колегия на Плевен подкрепя главния архитект в спазването и прилагането на Закона за устройство на територията.

Водени от желанието си да кажат какъв искат да бъде нашия град, в контекста за решаването на въпросите с осигуряване на паркирането в публичните зони на гр. Плевен и необходимостта от разработване на план за паркиране и гариране, архитектурната колегия апелира спешно да се създаде работна група, в която да се включат всички заинтересовани страни.

КАБ – РК Плевен и САБ – Дружество Плевен декларираха готовността си за участие в този формат и за оказване на безвъзмездна експертна помощ и подкрепа.

Професионалната гилдия ще настоява за трайно решаване на проблема с паркирането.  В очакване на обратна връзка по поставените въпроси, Председателят на КАБ – РК Плевен и на САБ Дружество Плевен арх. Емил Дечев ще депозира днес в Община Плевен отворено писмо до кмета на Плевен Георг Спартански и до Председателя на Общинския съвет Мартин Митев с предложения за решаване на проблема.

                                                                                        ,

Предложения в краткосрочен план:

  1. Да се разгледа възможността за паркиране в имоти публична общинска/ частна собственост;
  2. Да се разгледат показателите на матрицата за съответните терени;
  3. Да се разгледат старите ПУП-овете, които са въведени през 90-те години, когато не са били налични изискванията след м. март 2001 г. с въвеждането на ЗУТ; 
  4. Да се разгледа възможността за замяна/ концесия на имоти;
  5. В най-кратък срок да се изготви план-програма  с неотложни действия, която да се представи в Общинския съвет.

Предложения в дългосрочен план:

  1. Да се изготви визия за решаване на проблема с осигуряване на паркирането в един по-дълъг времеви диапазон, например 4-годишен. Да се приканят бъдещите кандидати за кметове и общински съветници да включат в програмите си този важен за града въпрос;
  2. Да се ползва опитът на големите общини като: Бургас, Варна, Пловдив, София, които заимстват добрите практики от Европа;
  3. Да се търсят варианти за устойчиво решаване на проблема, като се мисли в посока инвестиции в паркинги с постоянен статут и изграждане на подобни подземни съоръжения;
  4. Да се преразгледат възможностите за частично покриване на Тученишка бара, а така също и правени преди време проучвания за изграждане на подземен паркинг в централна градска част.

Прочетете също

ВВВУ „Георги Бенковски“ ще сътрудничи с Езиковата и НУ „Христо Ботев“

Празникът на авиацията и Българските Военновъздушни сили е повод и за поглед към децата и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *