Последни новини
Начало | Без категория | Пет постоянни комисии към Общинския съвет ще заседават днес

Пет постоянни комисии към Общинския съвет ще заседават днес

Пет от десетте постоянни комисии към Общинския съвет ще имат заседания днес. На тях ще се обсъждат и приемат проекто-решения, които ще се внесат за приемане на редовното юнско заседание на Общинския съвет. Ето кои са комисиите и какви въпроси ще обсъждат.

Дарин Ангелов. Снимка – интернет.

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по 8 точки. За обсъждане в Комисията влиза предложение за промени в Наредба № 2 за опазване на околната среда в община Плевен. С промените в Закона за ветеринарно – медицинската дейност на Общинските съвети е вменено задължение да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Изменена е и Наредба № 44 за ветеринарно – медицинските изисквания към животновъдните обекти в частта относно броя селскостопански животни, отглеждани за лични нужди в обекти на физически лица. Това налага съответно промени в нормативните текстове на местно ниво.

В дневния ред на Комисията са още: предложение за учредяване право на строеж на обект с обществено-обслужващо предназначение на ул. „Иван Вазов“ № 17-23; изпълнение на задължения по Договор чрез подписване на Запис на заповед; предложение за закупуване имущество на длъжник; др.

Милчо Илиев. Снимка – интернет.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Комисията ще обсъди предложения за възлагане без провеждане на обществени поръчки от Община Плевен на МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД и  „Чистота“ ООД проектиране, изпълнение без СМР, строителен и авторски надзор на паркинги в районите съответно на болницата и фирмата. Съветниците ще разгледат още предложение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот в местността Стража в землището на Плевен; предложение за издаване на разрешително за ползване на язовир „Бохот – 4”; др.

 

Цветан Антов. Снимка – интернет.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателна зала. Комисията ще обсъжда искане от ФК „Вихър“ – гр. Славяново за отпускане на финансови средства за участие на клуба в есенния полу – сезон на Северозападна „В“ аматьорска футболна група. В Комисията ще бъде обсъдена и процедура за създаване организация за управление на туристически район Дунав. Съгласно действащия Закон за туризма, територията на страната се разделя на туристически райони, с цел формирането на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. В Концепцията за туристическо райониране на България е посочено, че район Дунав се състои от 67 общини, което го прави най-голям сред всичките девет, с общо 21% от територията на страната и 16 на сто от населението.

На заседанието ще бъде представен писмен отговор от кмета на Общината относно заявление за изграждане на временно спортно съоръжение – вело трасе от затворен тип.

Пепо Петков. Снимка – интернет.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 14 точки. Съветниците ще обсъждат: промяна на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2018 – 2019 г.; предложение за увеличаване числеността на дирекция „Регионален военно – исторически музей” и Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”; продажба на поземлен имот в землището на с. Радишево; предложение за закупуване имущество на длъжник; предложения за продажба на общински недвижими имоти; др. Пред Комисията ще бъде представена и жалба от жител на с. Радишево относно плащане на данъци.

д-р Йордан Георгиев. Снимка – интернет.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 6 точки. Съветниците ще се запознаят с: предложение за промени в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Общината; уведомително писмо за дейността на “МЦРСМ І – Плевен”; предложения от ”Инжстрой” – Плевен и ”Тролейбусен транспорт” – Плевен относно експерт – счетоводители за заверка на финансовите отчети за 2018 г. на дружествата; писмо от управителя на “ДКЦ ІІІ” – Плевен за изменение на годишната бизнес програма на дружеството.

Заседанията на комисиите са публични и на тях могат да присъстват граждани.

 

Прочетете също

Опитаха да нападнат три жени в кв. “Дружба”, нападателите избягаха

На 6 септември в 21:35 часа в полицията от телефон 112 е подаден сигнал за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *