Персонал от детски градини и родители от малцинствени общности обучаваха в Плевен

Група за обучение. Снимка – личен архив.

От 23-ти до 27-ми август  и в Плевен се проведе обучение на 70 човека разделени в  5 групи. Участниците са образователни медиатори, помощник възпитатели и помощник на учителя, от детски градини от различни плевенски общини. Другите участници в обучението са родители, представители на граждански организации и местни лидери от различни селища в плевенска област.

Обучението е по линия на МОН. Министерството изпълнява двегодишен проект за приобщаване в системата на предучилищното образование, който ще приключи през ноември 2022г. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е на стойност повече от 16 милиона лева. На територията на цялата страна  се провеждат различни дейности насочени към т.н. маргинализирани общности за привличането и задържането на децата в образованието.

Една от дейностите е обучение по специално разработена методика, на непедагогическия персонал от детските градини, родители и други заинтересовани страни.  Целта на това обучение е изграждане на умения на непедагогическите специалисти за работа и мотивиране на родители за ползите от предучилищното образование и умения за работа с родители на деца със СОП / Специални образователни потребности/.

Има различни причини много деца да не попадат в детските градини – социални, икономически, етнокултурни. За все повече деца майчиният език не е български. За все повече родители образованието не е ценност. А детската градина е важна, за да бъде формирано у детето положително отношение към училището, ученето и живота заедно.

Един от лекторите, проф. Иванка Асенова – преподавател в Югозападния университет Благоевград, отговори на въпроси  на „Плевен прес“ .

Проф.Иванка Асенова. Снимка – Интернет.

Защо е нужно да бъдат обучавани тези хора и с какво ще подобри тяхното обучение положението с  обхващането в детските градини?

Най-важното нещо е комуникацията, а тя липсва. Липсва добра комуникация между персонал и родители. Липсва осъзнатост от страна на родителите, че те имат категорично ангажимент къмто децата си, тяхното обучение и образование. И градината не е място където се отглеждат децата им, а място където се възпитава и обучава бъдещият гражданин, бъдещата личност.

Има ли ефект за тези хора, които обучавахте. За два дни колко може да се научи?

Категорично да! От въпросите, които ми задаваха и от коментарите, които правеха, мисля че има ефект.

Има ли нужда от такива проекти на Министерство на образованието?

Разбира се. Но трябва да има повече обучения на родители за родителски умения. В семействата липсват такива умения. Никой не учи как да си родител. Изгуби значението си институцията „баба“. Сега бабите работят, понякога дори са в чужбина, на майката няма кой нито да каже, нито да покаже как се родителства. Нужни са и обучения за комуникация между родители и персонал.

Какво кара един професор от ЮЗУ да си остави университетския уют и дойде в Плевен да обучава родители от маргинализирани общности и непедагогически персонал?

Моят  уют е в залата, когато виждам жадни за знание хора. На плевенчанки бих пожелала да са здрави, търпеливи и да знаят, че детето има нужда от възпитание с желязна ръка облечена в кадифена ръкавица.

Прочетете също

Десислава Трифонова /ГЕРБ/: Личната ми кауза е привличане на инвестиции в област Плевен чрез добра индустриална зона, реклама на региона и екипна работа с общините

Десислава Трифонова, кандидат-депутат от листата на ГЕРБ-СДС, под № 3 и преференция 103, за участие …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *