Официално откриха ремонтирания воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Официално откриха ремонтирания воден цикъл Плевен - Долна Митрополия

На 3 април от 11:30 часа на площада на гр.Тръстеник се проведе официална церемония по откриване на обект „ Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап IА “, по проект BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, договор за БФП № BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г.,  който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“  на Приоритетна ос 1 „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.Домакин на събитието бяха г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия и г-н Стефан Милев – Зам.кмет на Община Плевен; присъстваха още: представители на фирмите-изпълнителки на дейности за обектите в гр. Тръстеник, представители на институциите, съпричастни с изпълнението на дейностите.С изпълнението на обект Тръстеник е изградена 31 776 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 38 676 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 094 м. Към обекта е изградена и Канализационна помпена станция.Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. – собствен принос.Проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ е със срок за изпълнение на дейностите 36 месеца и е на стойност 117 150 300,52 лв. с ДДС. От тях: 74 724 890,91 лв. от Европейския кохезионен фонд, 13 186 745,46 лв. национално финансиране, 4 935 204,57 лв. съфинансиране от Община Плевен и 4 941 408,63 лв. съфинансиране от Община Долна Митрополия. Общо 12 686 жители  ще се ползват от по-качествено водоснабдяване, 130 780 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадните води, което определя проекта като инвестиция в здравето и качеството на живот на хората от региона.

Снимки-Община Долна Митрополия

Официално откриха ремонтирания воден цикъл Плевен - Долна Митрополия
Официално откриха ремонтирания воден цикъл Плевен - Долна Митрополия


Прочетете също

386 нуждаещи се в община Плевен ще получат подкрепа чрез нова социална услуга

386 нуждаещи се в община Плевен ще получат подкрепа чрез нова социална услуга

Заседание на ОбС Плевен, 28 януари 2021г. Снимка – пресцентър Нова социална услуга – „Асистентска …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *