Официално откриха обект „Пътен надлез за жк „Сторгозия“ – Плевен

317332219 1161552248069605 2859621272863365025 n
Снимка – “Плевен прес”.

Днес, 29 ноември 2022 година, от 13:00 часа се проведе Официална церемония „Откриване на обект“, която се състоя на „Пътен надлез за жк „Сторгозия“ – гр. Плевен“.

По този повод малко преди това в Заседателната зала на община Плевен се проведе заключителна пресконференция.

На пресконференция присъстваха: Евгени Генов – ръководител на проекта, Стефан Милев – заместник – кмет „Проекти и хуманитарни дейности”, Милен Яков – заместник – кмет „Финанси и икономика” и служители от общинска администрация.

Ето, какво сподели Евгени Генов – ръководител на проекта:

Събитията се реализират в рамките на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) 10.07.2020 г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Община Плевен.

На пресконференцията ще бъдат анонсирани източниците на финансиране, целите, извършените дейности и постигнатите резултати по проекта, с акцент, оповестяващ изпълнените СМР дейности, върху включените в него обекти, чрез насочени интервенции за реконструкция и обновяване състоянието на прилежащата на урбанизираната територия на гр. Плевен линейна инфраструктура – транспортна техническа инфраструктура – улична мрежа и  транспортно съоръжение „пътен надлез“ в границите на индустриалната зона на града („Зона с потенциал за икономическо развитие“), за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, достъпност и логистика, и превенция на пътни инциденти.

В рамките на проекта са реализирани дейности на следните обекти: „Реконструкция на улица „Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. „Втора задгарова“, гр. Плевен“, „Реконструкция на улица „Северна“, гр. Плевен“, вкл. съоръжения към транспортна техническа инфраструктура, а именно обект: „Реконструкция на пътен надлез за жк „Сторгозия“, гр. Плевен“, с оглед на което се постигна и осигури устойчива и екологична градска среда, предлагаща подобрено общо качество на живот с възможности за икономически растеж, развитие на бизнеса, привличане на инвеститори и стимулиране на предприемачеството чрез интегрираното въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен – развитие на физическата и жизнена среда в града, повишаване на нейното техническо, естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност, в т.ч. за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност.

С успешното изпълнение на проекта, в по-глобален аспект, се постигна ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени, както и подобряване състоянието на улична мрежа на Плевен като цяло, в контекста на европейските пространствени инфраструктурни инициативи и Концепцията за устойчиво развитие.

Общата стойност на проекта е в размер на 3 974 424,43 лева, от които 85% европейско финансиране и 15% национално съфинансиране, представляващи 100%  БФП.

Срокът за изпълнение на Административния договор за БФП е 30 месеца (10.07..2020 г. – 10.01.2023 г.).

Отец Иван от Плевенската митрополия отслужи молебен за здраве под пътния надлез.

Вижте кратък фоторазказ от събитието:

317510035 861934414844411 9065726846892764972 n
316740911 838994657319298 4243005494761855563 n
317000875 809409477025603 3755819231616732276 n
317357726 820952869183764 7149979199529718021 n
317593927 913760643340903 7125717459966063384 n
317488041 1489035981604652 3468724876348245742 n
317526127 649886106838240 5420726926469109352 n
Снимки – “Плевен прес”.

Споделете:

Прочетете също

Подвигът на редник Егор Жданов от 1 ва стрелкова рота на 12 Астрахански гренадерски полк

10 декември – Ден на освобождението на Плевен от турско робство

Подвигът на редник Егор Жданов от 1-ва стрелкова рота на 12 Астрахански гренадерски полк, който пленява …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *