От 15 ноември започва акция “Зима” на МВР

КАТ
Снимка – интернет.

От 15-ти ноември до 14-ти декември МВР ще провежда ежегодната си акция “Зима”. В рамките ѝ ще се проведат трите кампании, реализирани успешно през последните 8 години, както следва:

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, за времето от 15 ноември 2023 г. до 24 ноември 2023 г. Тя е насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Съвместно с местните власти ще се планират и извършват проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Ще се акцентира за:
– спазване на въведените ограничени за движение на велосипедисти, индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС), ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;
– недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, ал. 1 от ЗДвП;
– недопускане движението на водачи на ИЕПС в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години, в нарушение на чл. 80 а, ал. 1, съответно т. 1 и т. 5 от ЗДвП;
– недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки в нарушение на чл. 106, ал. 2 от ЗДвП.

Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“, за времето от 25 ноември 2023 година до 4 декември 2023 година

Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците:

Предвижда се активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, както и за даване от водачите на ППС на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.
За гарантиране безопасността на пешеходците, в т.ч. на организираните групи (деца, възрастни, хора със специални потребности) ще се осъществява контрол за изпълнение на разпоредбата на чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП.
(Чл. 112 (1) Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоя! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.
 (2) За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка.)
С цел правилното прилагане на чл. 112 от ЗДвП до 22.12.2023 г. в детските градини и училищата началник сектор ПП и началниците на РУ да създадат организация за провеждане на превантивна разяснителна кампания „Пресичаме безопасно“.
Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране неизползване на обезопасителни колани /системи/каски от пътници отношение да се взема спрямо тях (само когато са навършили 16 години) и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби.
При констатиране отнемане на предимство на пешеходци спрямо водачите ще се взима отношение на място.
19 ноември 2023 година е обявен за Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който по традиция ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в страната.

Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, за времето от 5 декември 2023 година до 14 декември 2023 година
 Дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Контролът ще се осъществява при явно и видимо присъствие на полицейските органи, на подходящи места край пътя с възможност за използване на уредите за проверка на фаровете. Ще се акцентира върху недопускане на нарушения на разпоредбите на чл. 70, ал. 3 и на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП.
(Чл. 70 (3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Чл. 74 (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
(2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.)

ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!

За изправността
•Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)
•Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)
•Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)
Принудителни административни мерки:
Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)
При управление на технически неизправно ППС глобата е:
50 лв. – при констатирани незначителни неизправности
200 лв. – при констатирани значителни неизправности
500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
20 лв. – при липса на обезопасителен триъгълник, светлоотразителна жилетка, пожарогасител и аптечка.
10 лв. – движение на велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и ППС с животинска тяга в тъмната част на денонощието  без светлоотраззителна жилетка.
20-50 лв. за неправилно пресичане на пътното платно.
100 лв. и 10 к.точки – при отнемане предимство на пешеходец на пешеходна пътека.
50 лв. – при неизползване на обезопасителни системи – колани, каски и системи за обезопасяване на деца.
За гумите

•Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)
•Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания
     Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)
•Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)
•Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)
Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

За поддръжката

•Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки
•Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг
•Смени водата с антифриз
•Провери работи ли парното

За сигурността

•Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене
•Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг
•При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение

За съобразителността

•Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение
•Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път
•За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло

Съвети от „Пътна полиция“
Главна дирекция „Национална полиция“

Статистика:

От началото на годината до 14 ноември на територията на област Плевен са настъпили 1194 ПТП,  с 30 загинали и 317 ранени граждани. В сравнение със същия период на 2022 година общия брой ПТП е 1027,  с 21 загинали и 283 ранени граждани.
За същия период на 2023 година са регистрирани 7 тежки ПТП с участието на велосипедисти, при които са пострадали 4-ма граждани. За отчетения период на 2022 година са били регистрирани 8 ПТП с 4-ма ранени велосипедисти.
От началото на годината до 14 ноември 2023 година са регистрирани 10 тежки ПТП с участието на пешеходци, при които е загинал един и 9-ма са ранени.  За същия период на 2022 година ПТП-тата са 8, с един загинал и 5-ма ранени пешеходци. 
За периода от началото на годината до 14 ноември т. г. с индивидуално електрическо превозно средство са настъпили две произшествия, с двама ранени.
За отчетния период през тази година с ППС с животинска тяга са настъпили 7 произшествия, а миналата година са били 8. Без загинали и ранени.

Пресцентър на ОД на МВР – Плевен.
 

Споделете:

Прочетете също

441457767 7095821473855128 6866520973874913945 n

Ивелин Първанов, водач на листата на “Възраждане” в Плевен: АЕЦ „Белене“ е национално богатство, което може да работи 1 век

От ляво надясно: Ивелин Първанов – водач на листата на “Възраждане” в 15 МИР Плевен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *