От днес, 16-ти май стартира четвъртата Европейска седмица на общественото здраве

Доц. д-р Гена Грънчарова – Председател на Българската асоциация по обществено здраве. Снимка – БТА

Провеждането на Европейска седмица на общественото здраве е инициатива на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA), която е създадена през 1992 г., обединява над 23 000 специалисти от национални асоциации и институти по обществено здраве от 47 страни и работи в тясно сътрудничество с Европейското регионално бюро на Световната здравна организация и с подкрепата на Европейската комисия.

Българската асоциация по обществено здраве е пълноправен член на Европейската асоциация с над 200 членуващи специалисти по обществено здраве от 8 центъра в страната: Национален център по обществено здраве, преподаватели от факултетите по обществено здраве в Плевен, Варна (вкл. филиала в Шумен), Пловдив, Русе, Благоевград, Медицински факултет в Стара Загора.

Идеята за провеждане на Европейска седмица на общественото здраве бе издигната по време на Европейската конференция по обществено здраве през 2018 г. в Любляна, Словения.

Основната цел на тази инициатива е да способства за подобряване на осведомеността на европейската и световна общност за ролята на общественото здраве, за разширяване на  съществуващите знания по  специфични тематични области, проблеми и заплахи за общественото здраве и за насърчаване на сътрудничеството сред специалистите и институциите, работещи в областта на общественото здраве.

През м. май 2019 г. бе проведена с голям успех и ентусиазъм Първата Европейска седмица на общественото здраве  с 145 проведени събития в 35 европейски страни. България бе представена най-масово чрез 27-те разнообразни събития, реализирани от  Българската асоциация по обществено здраве.

През 2020г. и 2021 г. по време на пандемията броят на проведените онлайн чувствително нарасна.

За предстоящата Четвърта Европейска седмица на общественото здраве са регистрирани общо 235 събития на 21 езика, сред които Българската асоциация по обществено здраве отново е с най-голям дял – планирани 41 разнообразни по формат прояви (онлайн, онлайн с излъчване в медии, присъствени семинари, лекции, дискусии).

Логото на тазгодишната Европейска седмица на общественото здраве е „Здравето през целия живот“. Петте дни са посветени на изключително актуални проблеми на общественото здраве:

•Понеделник 16-ти май: Здраво и здравно образовано младо поколение

•Вторник 17-ти май: Ваксинацията като ключова превантивна стратегия

•Сряда 18-ти май : Климатичните промени влияят върху нашето здраве

•Четвъртък 19-ти Май: Няма здраве без психично здраве

•Петък 20-ти май: Изграждане на устойчиви здравни системи

Значителна част от проявите са посветени на здравето на подрастващите. Тук са включени такива интересни въпроси като профилактика и иновативни технологии за преодоляване на комуникативни разстройства, гръбначни изкривявания, предизвикателства пред здравното възпитание и изграждане на здравословни навици, здравословно хранене при деца и подрастващи, социално взаимодействие в условията на дистанционно обучение, ползи и вреди от продължително използване на мобилни устройства, профилактика на сексуалното здраве и полово-предаваните инфекции при подрастващи, ролята на спорта при подрастващи и др.

През втория ден е отделено внимание на ролята на ваксинопрофилактиката при възрастни, на работата с родителите относно ваксинациите на децата, ваксините като активен избор за по-добро бъдещо здраве и др.

Интересни прояви са регистрирани в областта на психичното здраве: интервюта с водещи специалисти, лекции и семинари.

Подготовката на здравни специалисти и ролята им в изграждането на стабилни здравни системи,  проблемите на спешната помощ  и справянето с бедствени ситуации и други проблеми са предмет на финалния ден на седмицата.

Мащабната инициатива на Европейската асоциация по обществено здраве създава добри възможности и свободен достъп на нашите специалисти до събития, отразяващи добри практики в другите европейски страни.

Повече информация може да се види на www.eupha.org , a за българското участие – www.baoz.bg

Доц. д-р Гена Грънчарова – Председател на Българската асоциация по обществено здраве

Споделете:

Прочетете също

Промениха бюджета на община Плевен като осигуриха 31 200 лева за аератор

ПРОМЕНИХА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ВКЛЮЧИХА В РАЗЧЕТА И ДОСТАВКА НА АЕРАТОР ЗА ЕЗЕРО …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *