Последни новини
Начало | Новини | Отпадъци, стари автомобилни гуми и местните данъци и такси – в центъра на вниманието на постоянната комисия по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори”

Отпадъци, стари автомобилни гуми и местните данъци и такси – в центъра на вниманието на постоянната комисия по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори”

ПК по устройство на територията с председател  инж. Йордан Василев /БДЦ/, ще заседава днес от 16.00 ч. в Заседателна зала на община Плевен. В дневния ред на комисията са включени 5 точки. По-съществени от тях са тези за промени в наредбите за местни данъци и такси, както и в тази за отпадъците.

Комисията ще обсъжда предложение на общинска администрация за изменение и допълнение на Наредба 27/2013 год. за разделно събиране на отпадъците в община Плевен

Предложението разглежда неспазването на установения в общината ред за предаване на излезли от употреба автомобилни гуми само в събирателни пунктове на търговци, извършващи тяхната продажба или смяна.

Предложението разглежда и самоволното изземване от физически лица на разделно събрани отпадъци от специализираните съдове или площадки. Както и превоз на същите с каруци, велосипеди, мотори – с цел продажба на отпадъците.

По-важните предложения са  следните:

  • Търговци, които извършват смяна или продажба на автомобилни гуми се задължават да приемат за временно съхранение излезли от употреба гуми, без да искат заплащане за това. Да осигурят на видно място информационно табло за приемането на гумите. Посочват се и административните задължения на търговците.
  • Предвиждат се санкции за физически и юридически лица, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места или ги смесват с други отпадъци, което затруднява тяхното събиране и рециклиране. Глоби ще се налагат и за горенето на отпадъци.
Стари гуми. Снимка – интернет.

Глобите за маловажни нарушения са от 10 до 50 лв. Всички останали, в т.ч. за физически и юридически лица – от 500 до 1 000 лв.

Комисията ще разглежда и заявлението на Църквата на адвентистите от седмия ден, с което искат в схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в центъра на града, да бъде включен техен щанд за безплатно разпространение на литература.

Комисията ще разглежда и предложение на кмета Георг Спартански за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Целта на предложението е да се намалят финансовите тежести за читалищата при провеждане на техни мероприятия в зали общинска собственост.  Облекчава се финансовото състояние на лица в неравностойно положение извършващи общественополезна дейност. Уреждат се и бъдещи отношения с концесионери при евентуално предоставяне на концесия на гробищните паркове.

Прочетете също

Различията между Северна и Южна България бяха темата на онлайн форум в Свищовската стопанска академия

Кръгла маса на тема „Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *