Отварят пазара за коли в Плевен, както и клубовете на пенсионерите и на хората с увреждания

Пазарът за коли в гр. Плевен вече е отворен от 14 юни.. Снимка – интернет.

Със своя заповед РД–10-700 от 9-ти юни 2021 год. кметът на Плевен Георг Спартански постановява: „Считано от 14.06.2021г. се възстановява дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите на територията на Община Плевен. Дейността да се осъществява при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки –спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице, като се допуска използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията.“ІІ. В Раздел І от Заповед No РД-10-653 от 31.05.2021 г. т.9 се изменя, както следва: „9. Считано от 20.06.2021г.се възстановява функционирането на Пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил“ пред входа на стадион „Плевен“.Изпълнителният директор на „Тибор“ЕАДда създаде организация за еднопосочно движение в обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице.“III.Контрол за изпълнение изискванията пот.I иII възлагам на кметовете на кметства, Началника на отдел „Здравеопазване и социални дейности“,Началника на отдел „Инспекторат“ при Община Плевени Изпълнителния директор на „Тибор“ ЕАД. ІV.Заповедта да се доведе до знанието на отговорни тедлъжности лица и да се публикува на интернет страницата на Община Плевен“.

Заповедта може да се обжалва в едномесечен срок от датата на публикуването ѝ на интернет страницата на общината, пред Административен съд – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

От 6 юли започват проверки от Държавен фонд „Земеделие“

Снимка – Държавен фонд „Земеделие“ Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2022. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.