Оспорвани частични избори в плевенското село Стежерово

Вляво – Надя Георгиева и Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

ОИК Левски  предсрочно прекрати пълномощията на Веско Маринов /ГЕРБ/ за кмет на кметство с.Стежерово, община Левски на основание нарушение на чл.41, ал1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/. Разпоредбата забранява кметове на общини, на райони и на кметства, кметски наместници, заместник кметове на общини и на райони и секретари на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

Съгласно чл. 41, ал.3 от ЗМСМА, в едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

За повече подробности се обърнахме към председателката на Общинската избирателна в гр. Левски – Надя Георгиева.

Г-жо Георгиева, защо  са прекратени пълномощията на Веско Маринов и каква е обстановката питаме председателя на Общинската избирателна комисия Надя Георгиева:

Веско Георгиев Маринов – кмет на кметство Стежерово, общ. Левски е спазил изискването на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, свързано с уведомяване на ОИК – Левски и председателя на Общински съвет за предприемане на действия от негова страна за прекратяване на дейността на ЕТ „ГЕВЕМА – ВЕСКО МАРИНОВ“, но същият своевременно не е предприел в действителност такива действия за прекратяване на дейността на дружеството в законоустановения едномесечен срок от полагане на клетвата, с което извършва нарушение на чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.Неизпълнението  на който е достатъчно основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметството.

Имате ли наблюдения дали борбата за кметския стол ще бъде оспорвана?

и втория кандидат   и вероятно ни чака оспорвана битка. Предполагам че отново ще има 3 – ма кандидати. Предполагам, че отново ще бъдат кандидати на БСП, ГЕРБ и Местна коалиция. Разликата беше  5 гласа  между спечелилия

Колко гласоподаватели има в селото и колко секционни комисии ще има?

Според избирателния списък в селото имаше 371 гласоподаватели и висока избирателна активност. Секционната избирателна комисия ще бъде една и ако има подадени заявления ще има и подвижна избирателна секция.

Имате ли притеснения във връзка с пандемичната обстановка за отлив на членове на СИК?

За сега нямаме такава информация, до датата на частичните избори има доста време, ще се надяваме дотогава обстановката да се нормализира.

Освен председател на Общинската избирателна комисия в гр. Левски, Надя Георгиева е учител по информатика и заместник директор в ОУ „Васил Левски”.

Избрана е за „Учител на годината” от Синдиката на българските учители през 2020 година.

Споделете:

Прочетете също

Работни срещи между РИК – Плевен и общинските администрации

Областна администрация Плевен. Снимка – Плевен прес. В изпълнение на задълженията си за организационно – …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.