Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за 5 села в община Долна Митрополия

Община Долна Митрополия набира потребители на услугата „Асистентска подкрепа“

Община

Долна Митрополия. Снимка: Архив – “Плевен прес”

Одобрени са кадастраланата карта и кадастралните регистри за 5 села в Община Долна Митрополия – Биволаре, Божурица, Горна Митрополия, Победа и Подем, съобщават от местната администрация. Това се случва със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, бр. 105 от 19 декември.

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, дейностите на общинската администрация по поддъръжане на кадастралните планове и по издаване на скици за съответните територии се прекратяват.

За издаване на актове, с които се признава или прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти в горецитираните землища, издаване на скици, справки и услуги се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

voda 1

Подменят водопроводи от ВиК мрежата в област Плевен

Продължават строително-ремонтните дейности на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *