Общински съвет – Плевен ще заседава на 26 август /четвъртък/

сесия на Общински съвет – Плевен. Снимка – Пресцентър.

Заседанието ще се проведе от 9.00ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ с предложение  за дневен ред от 20 точки. По-любопитни от тях са:

1. Предложение относно присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на олимпийските шампионки Ивет Горанова (олимпийско карате) и Стойка Кръстева (бокс) и на треньорите Ангел Ленков (олимпийско карате) и Борислав Георгиев (бокс).

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.).

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – гр.Плевен, недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда, находяща се на ул. „Парашкев Цветков“ №35, гр.Плевен, актуван с АОС №43024/05.06.2019 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

Останалите се отнасят до отдаване под наем, наемане и предоставяне за ползване на имоти.

Споделете:

Прочетете също

Плевен има своя първи Google сертифициран учител, който получи признание от световния гигант

Александър Тачев. Снимка – СУ „Ст. Заимов“, Плевен. Плевен има своя първи Google сертифициран учител, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.