Общинският съвет заседава на 25-ти февруари по дневен ред от 37 предложения

ob.suvet pleven 1024x684 1
Снимка – Пресцентър на ОбС

Съветниците ще обсъждат Бюджет 2021 на Общината, решават за провеждането на конкурси за управители на общинските фирми

По предварителен дневен ред от 37 предложения се събира за заседание на 25 февруари /четвъртък/ Общинският съвет на Плевен. Сред основните точки, по които предстои да бъдат взети решения този месец, са предложения проект за бюджет на Община Плевен за 2021 година, избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Ясен и предложения за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми.

Заседанието на Общинския съвет ще започне в 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Сесията ще се излъчва на живо на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/. Първа точка в дневния ред е преразглеждане на Решение №422 от 28.01.2021 г. на местния парламент, върнато за ново обсъждане от областния управител на област Плевен. Решението касае приемане на нова Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Упражненото право на вето е с мотив за нарушение на материално правните норми при приемане на решението. Съветниците ще разгледат предложение и за изменение и допълнение в Наредба №2 за опазване на околната среда в общината. Пет от точките този месец са отчети. Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 1 януари 2020 г. – 30 юни 2020 г. внася председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

След него кметът на Общината Георг Спартански ще отчете изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г. Двамата ще представят и отчети на средствата за командировъчни разходи за периода 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г. Съветниците ще се запознаят и със състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Ще бъде представена и програмата за управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост за 2021 година. Предложението за бюджет на Община Плевен за 2021 г. е под номер 9 в предварителния дневен ред на заседанието. Преди обсъждането му на редовната сесия, Бюджет 2021 ще бъде разгледан на заседанията на всичките десет постоянни комисии в началото на следващата седмица /22 и 23 февруари/.

Предложение относно освобождаване частично от задължения за наемни вноски лица, наематели на обекти публична общинска собственост в учебни заведения, които са ограничили дейността си в условията на пандемията, е точка десет. Веднага след това предстои избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Ясен и гласуване на решения за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми /”Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, ДКЦ II и ДКЦ III, избор на членове на съвета на директорите на “Тибор” ЕАД/.

Дневният ред на сесията включва още: Предложение за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 г.; Учредяване допълнително право на строеж за изграждане на пристройка към „Търговски комплекс“ по плана на Плевен; Учредяване право на строеж на пасарелка (въздушен мост) за изграждане на топла връзка между две сгради на „НАРМАГ“; Отдаване под наем на 2 бр. рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), собственост на Община Плевен и 13 бр. РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен; Поставяне на три паметни плочи в с. Бръшляница; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 25 февруари, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 25.02.2020г. https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25022021-g

Споделете:

Прочетете също

иеремиева

Конкурс за коледно-новогодишна украса на общините под патронажа на Областния управител

Виолета Иеремиева, областен управител на Плевен. Снимка – областна администрация. В периода 1 – 29 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *