Общинските съветници в Долна Митрополия приеха бюджета на Общината за 2024 година

ДМ
Снимка – Плевен прес.

На проведеното редовно заседание на Общински съвет Долна Митрополия на 19.02.2024 г., общинските съветници приеха бюджета на община Долна Митрополия за 2024 г. На заседанието Кметът на общината представи предложения за определяне приоритети при изразходване на средства по бюджета на община Долна Митрополия за 2024 година, за определяне на второстепенни разпоредители с бюджети и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети за 2024 г. и за определяне на награден фонд за деца и младежи с изявени дарби, жители на община Долна Митрополия за 2024 г.

Приети бяха предложенията за определяне размерите през 2024 година на  еднократните парични помощи по решение на ОбС – Долна Митрополия, средства за отбелязване на 100 годишнини на жители от община Долна Митрополия, средства за подпомагане на дейността на спортни дружества, финансово подпомагане на двойки, семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, помощи на хемодиализирани болни, еднократно възнаграждение за кръводаряване, подпомагане разходите за погребения и изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали.

Общинските съветници приеха предложението на Кмета на Общината за утвърждаване численост на персонала и средства за работни заплати през 2024 г. за делегираните от държавата дейности без звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за местни дейности.

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 19.03.2024 г. бе предоставен на мандат за гласуване на Кмета на Община Долна Митрополия.

Разгледани и приети бяха предложенията за кандидатстване с проектни предложения по:

  • Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.” на тема „Обичам природата и аз участвам“, финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/План за изпълнение на Национална стратегия за младежта (2021 – 2030)  в община Долна Митрополия през 2024 г.;
  • Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”по Красива България 2024 г.
  • Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” по Красива България 2024 г.

Прие се решение за прекратяване на съсобственост между Община Долна Митрополия и юридическо лице, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Ставерци.

Общински съвет – Долна Митрополия възложи на Кмета на Община Долна Митрополия да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка по изтичащ договор за превоз на пътници от областната транспортна схема.

Прие се решение за определяне на начина на оползотворяване на придобито помещение (бивш ресторант „Космос“), част от административната сграда на Общинска администрация Долна Митрополия.

Определени бяха пасищата от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2024-2025 година, както и годишна наемна цена на имоти от ОПФ с НТП „пасище“ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024-2025 година.

Решенията на Общински съвет Долна Митрополия са публикувани на страницата на Общината https://dolnamitropolia.acstre.com/section-370-content.html

Споделете:

Прочетете също

IMG 20240417 115910

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен днес, 17 април, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *