Община Червен бряг откри изграден обект по проект „Укрепване на свлачища“

Снимка – „Плевен прес“

На 7-ми април в гр.Червен бряг на обект Свлачище в кв. Бунджовица, се проведе церемония по „Откриване на изградения обект“ по проект „Укрепване на свлачища“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Събитието започна с водосвет, отслужен от ставрофорен иконом Красимир Лазаров от православен храм „Св.Софроний Врачански“.

Снимка – Община Червен бряг

Кметът на Община Червен бряг отбеляза, че са останали да се довършат определени финансови аспекти на окончателното плащане, както и обезщетяване на гражданите, на които са били засегнати имотите в процеса на стабилизиране на свлачището.  

Д-р Цветан Костадинов изрази надежда, че това укрепване на терена се очертава, като окончателно и припомни, че са положени огромни усилия и средства от страна на ред институции.

По-късно, на пресконференцията, състояла се в Ритуалната зала на града, той изложи накратко етапите по подготовката и изпълнението на техническата част на проекта. Процедурата е била свързана с решения на Министерски съвет за предоставяне на държавни имоти към Общината, също и с договори между притежатели на частни имоти, намиращи се върху свлачището. Всичко това, е било извършено със съдействието на екипите по техническата помощ и общинската администрация, за да се стигне до изпълнителната част.

Снимка – Община Червен бряг

Като активно участващ в целия процес по наблюдение, контрол и съдействие, кметът посочи гл.архитект на Общината – Бойко Балтаков, отговарящ за техническата помощ и строителният надзор.

На мултимедийната презентация, Деси Аспарухова от екипа за външна техническа помощ, даде повече яснота относно подпомагането на общината в дейностите, свързани с административната част и изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Свлачището е с обща площ над 15 дка. Договорът е в периода 16.11.2019 г. до 10.09.2022 г., когато ще бъде приключен окончателно. В този период се включва физическото изпълнение на проекта, който е до 10 април тази година. В рамките на същия период са приключили всички дейности, изпълнени са всички договори с външни изпълнители. Строителството е приключило в срок още в края на миналата година, като от януари от тази година е излязло разрешение за ползване. След 10-ти април предстои окончателно приключване на проекта с отчитането към Управляващият орган на Оперативна програма“Околна среда“, финансиращата програма по проекта, което ще бъде до 10-ти май. След това има 4-месеца срок, в който Управляващият орган ще разглежда документите за  окончателното плащане, като към момента по-голямата част от дейностите и разходите са изцяло верифицирани от Управляващият орган на етап междинни плащания.

9 059 937.24 лв. е безвъзмездната финансова помощ, като 35 760 е собственото финансиране, съгласно договорът. Обектът е от първостепенно значение, което е определено от Общинският съвет още през 2019 г. Свлачището обхваща целия долен склон между резервоарите на ВиК и корекцията на р.Златна Панега, като прекъсва участъка от републиканската пътна мрежа – пътят за Плевен. На Север има друго, по-малко свлачище и с него образуват целия терен от над 15 дка. Дейностите по проекта са стартирали още през 2017 година до 2019 година и тогава са били свързани с техническата част.

Основна цел на проекта е изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищния район-дренажни укрепителни и отводнителни ребра, преминаващи през цялото свлачищно тяло и силови конструкции, разположени над и под пътя, с оглед опазване живота и здравето на хората, живеещи в жилищните квартали в района на свлачищата, както и на тези, преминаващи по републиканския път. В тази връзка, реализацията на проекта е насочена към основната целева група: жителите и преминаващите по републикански път ІІІ-306.

Инженер Бончо Фетваджиев от строителният надзор, посочи последователните процеси на изпълнението, като подчерта, че това са едни от най-сложните инженерни дейности. Отводнителните съоръжения са 5 на брой, наричат се още „дренажни ребра“, които имат за цел да отводнят свлачището. На практика, те се заустват в реката и поемат всички повърхностни и подземни води.

Разрешението за ползване е от 13 януари тази година, с което обектът е въведен в експлоатация. Държавно-приемателна комисия, в която участват всички експлоатационни дружества – РИОСВ, Басейнова дирекция и др. са приели строежа, с което официално Строително-монтажните работи се считат за успешно приключили.

Снимка – Община Червен бряг

Споделете:

Прочетете също

3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Снимка – интернет. Международният ден на хората с увреждания е обявен от Генералната асамблея на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *