Община Плевен продължава приема на документи за ползватели на услугата „Асистентска подкрепа” и за социални асистенти

Община Плевен. Снимка – Интернет.

Община Плевен  продължава приема на документи за ползватели на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и за социални асистенти.
Услугите се предоставят почасово в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, деца и лица с определена от ТЕЛК необходимост от чужда помощ.
Услугите се предоставят от Социален асистент средно до 3 часа и може да включват помощ за личен тоалет, къпане, смяна на памперси, хранене, пазаруване, почистване на обитаваното жилище, пране, заплащане на битови сметки, придружаване при разходка, личен лекар и др.
Териториалният обхват на услугите покрива всички населени места от община Плевен.
Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления на адрес: гр. Плевен, ул.“ Георги Бенковски“ № 61.
Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да са в добро физическо и психично здраве във връзка с качественото изпълнение на трудовите задължения.
Необходими документи за кандидатстване:
1.    Заявление – декларация (по образец):
2.    Документ за самоличност (за справка);
3.    Автобиография;
4.    Копие на документ за завършено образование;
5.    Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние;
6.    Удостоверение от Център за психично здраве , че не се води на учет.
7.    Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие,  съгласие за съхранение и обработка на личните  данни по ЗЗЛД (по образец);
8.    Копие от трудова книжка;
9.    Други документи по преценка на кандидата
        С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ се сключва трудов договор на 8 часов работен ден, като един „Социален асистент“ предоставя подкрепа на минимум двама потребители.
        Документи на кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ се подават в  град Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 1, стая 5  и стая 7 /сграда на бившата Стоматология/,  всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 часа.
За допълнителна информация – телефон:  064/ 800-402.

Споделете:

Прочетете също

Според социологическите агенции „Възраждане” е четвърта политическа сила. Според „Възраждане” – са първа.

Снимка – интернет. Социологическите агенции Тренд, Галъп и Алфа рисърч публикуваха свои проучвания за електоралните …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.