Община Плевен приема документи за кандидатстване по програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ Е ДО 17:00 ч. НА 09.05. 2023 г.

329922268 860802058315509 7990202455769090206 n 1
Сградата на община Плевен. Снимка – Плевенпрес.

Община Плевен уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/ и на интернет страницата на МРРБ на следните адреси:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525;

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/.

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, е устойчиво енергийно обновяване на Националния сграден фонд от жилищни сгради.

Общият размер на средствата за тази процедура е 1 129 881 600 лева с ДДС.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно изискванията, посочени в условията за кандидатстване, Община Плевен не може да получи финансиране, надвишаващо лимита от  50 000 000 лева.

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на предложения, които се подават от Община Плевен като водещ партньор. Те се оценяват и класират от оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ, в съответствие с критериите, посочени в насоките за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.05.2023 г. Община Плевен ще приема документи до 17:00 ч. на 9.05.2023 г.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Плевен ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17:00 ч. на 09.05.2023 г., като след този срок няма да се приема заявления от СС за участие.

Изискуемите документи се подават в сградата на Центъра за административно обслужване на граждани на адрес гр. Плевен пл. „Възраждане“ №4 в запечатан плик от Председателя на СС /Сдружения на собствениците/.

На интернет страницата на Община Плевен е достъпен образец на Приложение 4, Заявление за участие по процедурата, което заедно с описаните необходими документи трябва да се подаде от СС.

Споделете:

Прочетете също

кардиостимулатор 1

Кардиолози в “Сърце и Мозък” имплантираха сложен кардиостимулатор нa 95-годишна пациентка

Виcокотехнологичен кaрдиоcтимулaтор бе имплантиран на 95-годишна пaциенткa, поcтъпилa по cпешноcт c много бaвен cърдечен ритъм …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *