Община Плевен възложи прочистване на част от речното легло на р. Тученица в парк „Кайлъка“

Снимка – пресцентър община Плевен.

Община Плевен получи от Басейнова дирекция „Дунавски район“ разрешително за ползване на воден обект – река Тученица, в участъка от Моста до хотел „Кайлъка” в едноименния парк. То е насочено основно към предпазване от вредното въздействие на водите чрез увеличаване на пропускната способност и по този начин намаляване на заплахата и риска от наводнения и подпомагане оттичането на повърхностните води.

След извършен от междуведомствена комисия оглед са констатирани локални точки от реката с видимо намалена проводимост на водата поради наличие на храстовидна и нискостеблена растителност, единични дървета, надвиснали клони, сухи клони, паднали напречно над реката дънери, наличие на предмети, които са предпоставка за преграждане на водното течение. Участъкът от река Тученица, заявен за ползване, е с дължина 2 800 м, средна широчина от 11 м, а площта е 31 998 кв. м.

В тази връзка Община Плевен възложи на „Паркстрой” ЕООД почистване на речното легло на р. Тученица в цитирания участък. Зелените отпадъци ще бъдат транспортирани и предадени за третиране в компостиращата инсталация на Регионалната система за управление на отпадъците – Плевен (до с. Буковлък). Годната добита дървесина ще се транспортира съгласно изискванията на Закона за горите и ще се съхранява и ползва за нуждите на общински обекти.

Споделете:

Прочетете също

Община Кнежа ще чества 24-ти май с тържествено шествие

Снимка – Община Кнежа На 24-ти май в 10:00 часа Община Кнежа ще отбележи Деня …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.