Община Никопол подписа договор за побратимяване с 9 държави от Европейския съюз

Снимка – „плевен прес“.

Както вече „Плевен прес“ писа, на 5 октомври областният управител на Плевен Иван Петков посрещна представители на 10 държави по повод международен проект „Европа за гражданите“. Присъстваха представители от Испания, Германия, Унгария, Италия, Испания, България Румъния, Гърция, Словакия и Малта. Присъства и кметът на община Никопол Ивелин Савов, тъй като общината е участник в проекта.

Всички участници в срещата с Областния управител на Плевен, на 7-ми октомври бяха в община Никопол. Общо 52 души от 10-те европейски държави, в т.ч. и България, бяха посрещнати в град Никопол за подписване на договор за побратимяване.

Проектът за побратимяване под надслов „Европа за гражданите, е разработен от община Никопол и се съсредоточава върху участието на гражданите в активно европейско гражданство, социалния и демократичен ангажимент, и насърчаването на правата на човека. Проектът, в съответствие с целите и приоритетите на Европейския съюз и програмата „Европа за гражданите“, има за цел да повиши осведомеността сред гражданите с цел повишаване на активността.

Днес, 7-ми октомври, в сградата на НЧ „Напредък 1871“ в град Никопол, се подписваха договорите за побратимяване. С тях ще се сложи началото на  обмена на добри практики и сътрудничество между администрациите и представители на гражданското общество, като се насърчава структурният диалог между политиците и гражданите.

Срещата в НЧ „Напредък 1881”  бе открита с приветствено слово от кмета на общината Ивелин Николов: „Имаме честа да инициираме подписването на пакта за партньорство . Искам да ви благодаря и дано това да е началото, и основата освен на едно партньорство, но и на едно приятелство, което ще допринесе за повишаване стандарта на нашите общности“.

В рамките на международната среща в Никопол бе предвидено и подписването на клетва от представителите на всички държави. Нейното съдържание бе прочетено от кмета Савов и в него между другото се казва:

ПРИЕМЕТЕ В ТОЗИ ДЕН КЛЕТВА

Според установените отношения между нашите страни, да поддържаме постоянни връзки между правителствата на нашите общини и организации с цел насърчаване на нашия диалог,

да обменяме нашия опит и да прилагаме всички съвместни дейности, които могат да насърчат взаимното подобрение във всички области, които попадат в нашата компетентност, Да насърчаваме и подкрепяме обмена между нашите съграждани, за да гарантираме, чрез по-голямо взаимно разбиране и ефективно сътрудничество истинският дух на европейското братство за общата ни съдба,

Да действаме според правилата на гостоприемството, с уважение към различията ни, в атмосфера на доверие и в дух на солидарност,

Да гарантираме за всички хора възможността за участие в обмена между нашите общности без дискриминация под всякаква форма,

Да популяризираме универсалните ценности на свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона, чрез нашия обмен и сътрудничество, Съсредоточете усилията си, като използвате всички налични средства, за да подкрепите успеха на това важно начинание за мир, прогрес и просперитет, което е Европейски съюз”

След прочитането на тази клетва, участниците в срещата изслушаха прави химните на своите държави. След което се премина към подписване на договора за партньорство от страна на представители на 10-те държави.

Същите след това си размениха протоколни подаръци като спомен от събитието.

Репортер на „Плевен прес“ разговоря с Изолде Шефел, представител от Берлин /Германия/, която каза следното: „Тук е много хубаво. Това е моето второ идване в България. Хората в Никопол са страхотни. Всичко идва от сърцето. За мен лично, подписването на този пакт е да имаме добро партньорство с България и с останалите страни. За мен е много вълнуващо да разговарям с млади хора, с хора от община Никопол. Надявам се да работим добре в опознаването на младите хора и опознаване на културите в Европа“.

На 8-ми октомври всички участници в срещата ще отпътуват за държавите си.

Вижте кратък фоторазказ от събитието:

В средата Изолде Шефел – от Берлин /Германия/. Снимки – „Плевен прес“.

Споделете:

Прочетете също

Община Плевен приема документи за кандидатстване по програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ Е ДО 17:00 ч. НА …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *