Начало | Без категория | Община Долна Митрополия подписа Договор за финансиране на проект по Фонд „Социална закрила“

Община Долна Митрополия подписа Договор за финансиране на проект по Фонд „Социална закрила“

На 26 март Кметът на Община Долна Митрополия – госпожа Поля Цоновска подписа Договор за финансиране на проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия“.

          Средствата се предоставят от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. Фондът отпуска средства в различни направления – за социални помощи, за целеви програми и проекти в областта на социалното включване, за социални услуги извършвани от общините, както и от лица вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане; за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги и други.

           През 2016 година Община Долна Митрополия кандидатства с проект за финансиране закупуването на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии, който беше одобрен, финансиран и успешно изпълнен. През текущата 2019 година отново беше подадено проектно предложение, което бе успешно защитено, одобрено и финансирано от фонда.

Стойността на проекта възлиза на 29 766.67 лева, като ФСЗ отпуска средства в размер на 90% или 26 789.98 лева, а Община Долна Митрополия осигурява съфинансиране в размер на 10% или 2 976.69 лева.

  Дейностите по проекта предвиждат закупуване и монтаж на нови електрически печки, електрическа фурна, мивки, работни маси и работни шкафове в помещенията на Домашен социален патронаж и трапезарии в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене.

Основната цел на проекта е да бъдат повишени качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги. Към настоящия момент ползватели на социалната услуга са 420 души от всички населени места на територията на общината. В изпълнение на  Проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, се обслужват допълнително още 175 човека.

 С реализирането на проекта ще бъде подобрена материалната база на ДСП и ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухните

Прочетете също

Рожден ден празнува бившият плевенски кмет Андрей Романов

Андрей Романов. Снимка – лична фейсбук страница. На днешния 30-ти ноември своя 94 – ти …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *