Община Долна Митрополия подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Снимка – Община Долна Митрополия

На 01.04.2022 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът предвижда изграждане на тенис кортове в градовете Долна Митрополия и Тръстеник на община Долна Митрополия. Новите спортни съоръжения ще надградят усилията на общинската администрация да създаде съвременни условия за занимания със спорт и да облагороди населените места.

Проектът е на обща стойност 100 043.96 лв. и представлява изцяло безвъзмездна финансова помощ чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група.

Споделете:

Прочетете също

Пламен Александров: 700 руски граждани живеят в област Плевен

Пламен Александров. Снимка – Плевен прес.  Пламен Александров е координатор на ПП „Русофили за Възраждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.