Община Долна Митрополия набира потребители на услугата „Асистентска подкрепа“

Община Долна Митрополия. Снимка – Интернет.

Община Долна Митрополия в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява  прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

  1. Заявление-декларация /по образец/;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Копие на акт за раждане – ако кандидата е дете;

4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

5. Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявявленията с приложените документи на кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават, считано от 04.01.2022 г.  в „Център за обслужване на гражданите“, в сградата на Община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по тел. 06552/24-66 или на мейл dolnamitropolia@el-soft.com .

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Долна Митрополия на адрес:

http://www.dolnamitropolia.bg

За допълнителна информация тел.06552/24-66 – Отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Долна Митрополия или на тел. 06552/20-48.

Споделете:

Прочетете също

В Червен бряг наградиха 17 спортисти и един треньор за високи спортни резултати

Д-р Цветан Костадинов, кмет на Община Червен бряг и Патрицие Найманова, носител на два златни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.