Обходният път на Плевен – 15 безрезултатни години

Варианти на обходния път от 2019 год. Снимка – интернет.

По инициатива на общинския съветник и областен координатор на „Да България” Свилен Трифонов, както и със съдействието на депутата от „Демократична България” Ивайло Мирчев, е отправено питане към Йордан Караджов, министър на регионалното развитие и благоустройството, за обходния път на Плевен.

В питането към министъра е посочено следното:

„В момента целият автомобилен трафик, който е в посока гр. Ловеч, където е планувано да бъде изградена детелината за свръзка с автомагистрала „Хемус“, преминава през центъра на гр. Плевен. След пускане на отсечката от магистралата, трафикът ще се увеличи в пъти в този участък. Трафикът включва леки коли и множество преминаващи всекидневно тежкотоварни автомобили /дори и в момента трафикът е натоварен/. Това неминуемо ще увеличи риска от ПТП, както и значително ще влоши качеството на въздуха. Най-добрият вариант за гражданите на гр. Плевен е най-дългият път, който не минава през центъра на града, а през земеделските земи в землищата на с. Гривица и с. Бохот, без да се засяга територията на парк „Кайлъка“, каквато идея неведнъж е предлагана.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация: 

1.    Има ли окончателно одобрен идеен проект на обходния път на гр. Плевен, следователно има ли предвидено финансиране за изграждането му и изготвена ли е предварителна КСС?

2.    Има ли заложен краен срок за изграждането му и ще бъде ли съобразено това обстоятелство с пусковия срок на участъка от автомагистрала „Хемус“, което значително ше натовари трафика в тази зона?

3.    Извършен ли е предварителен анализ какъв брой автомобили се очаква да преминават през гр. Плевен, в близост до центъра на града, при забавяне на изграждането на обходния път и пускането за движение преди това на участъка от автомагистрала „Хемус“?

4.    Ще потвърдите ли, че никоя част от трасето на обходния път няма да преминава през територията на парк „Кайлъка“, каквато идея беше обсъждана многократно?”

Питането е изпратено до министъра на 22-ри декември 2021 год. Поискан е писмен отговор. Такъв е получен на 10-ти януари 2022 год. и в него министър Караджов казва следното:

„Инвестиционното намерение за Югоизточния обходен път на гр. Плевен е от 2007 г. Той ще осигури удобна и безопасна връзка за трафика от Русе по път 1-3 Бяла – Ботевград и от фериботния комплекс Никопол – Турну Мъгуредс по път П-34 Никопол – Плевен.

По него ще преминава и очаквания засилен тежкотоварен поток към Русе по път II-35 Плевен – Ловеч, след цялостното изграждане на автомагистрала „Хемус“.

За подготовката на проекта през септември 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ сключи договор № РД-37-2 от 03.09.2020 г. за изработване на разширен идеен проект за Югоизточния обходен път на гр. Плевен, след проведена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки. Проектантът – „Виа План“ ЕООД, следва да разработи най-малко два варианта за трасе на Югоизточния обходен път, като впоследствие по избрания вариант да направи пълни инженерно- геоложки проучвания, както и проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обходното трасе. Срокът за изпълнение на договора е 90 календарни дни, като в този период се включва само времето за проектиране.

Предложените варианти за трасе на обходния път са разработени така, че да не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, в т.ч. Защитена местност „Кайлъка“ и Природна забележителност „Пещера Разбитица“, както и съгласно Закона за биологичното разнообразие, проектният обходен път на гр. Плевен засяга Защитена зона BG0000240 „Студенец“ по директивата за птиците и Защитена зона BG0000240 „Студенец“ по директивата за местообитанията.

Първият етап от изработването на разширения идеен проект е завършен. Като част от етапа проектантът е направил анализ на транспортните потоци на база следните предпоставки: сравнение на движението на база анализ, направен през 2008-2009 г. и настоящето движение; изграждане на автомагистрала „Хемус до 2023 г, в участъка от гр. София до гр. Велико Търново; висока степен на развитие на стопанската, трудова и туристическа активност на област Плевен: развитие на фериботния комплекс Никопол –      Турно Магуреле (по път 11-34) към автомагистрала „Хемус“.

Разработените два алтернативни варианта за изграждане на обходния m.i са представени на компетентния орган по околна среда и води, който в конкретния случай е Регионалната инспекция по околна среда и води – Шевен (РИОСВ-Плевен), като той е определил приложимата процедура съгласно Закона за опазване на околна среда и Закона за биологичното разнообразие – „Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда „.

Проведена е обществена поръчка съгласно Закон за обществените поръчки и е избран изпълнител, който след сключване на договор, ще изготви информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.

След приключване на екологичните процедури и произнасяне на РИОСВ-Плевен за избор на вариант за трасе на обходния път, ще се пристъпи към разработване на втория етап от разширения идеен проект – извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изработване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП).

По отношение на въпроса изготвена ли е предварителна количествено-стойностна сметка е необходимо да уточним, че за представените два варианта за развитие на обходното трасе е направен технико-нкономически анализ по окрупнени показатели (обеми изкопи/насипи, брой и дължина на съоръжения, засегната площ, инженерни мрежи и други), въз основа на който е определена приблизителната строителна стойност на вариантите.

На този ранен етап не биха могли да се отразят коректно всички видове строителни дейности, както и тяхното количествено изражение. Това ще бъде възможно на следващия етап от разработване на разширения идеен проект.

Едва след приключване на екологичните процедури, и на процедурите по теренното обезпечаване на Югоизточния обход на гр. Плевен, ще се търсят и разглеждат възможности за същинската му реализация. С оглед на това в момента не е възможно да се посочи краен срок за изграждането на обходния път”.

От 2007 година до сега са минали 15 години. Минали са много управления на държавата и на община Плевен. Резултатът е виден. Изводите остават за избирателите.

Ивайло Мирчев, депутат от ДБ в 47-то НС, Свилен Трифонов, общински съветник и областен председател на „Да България“, и членове на местната организация на „Да България“ – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

30 ноември – Православната и Католическата църква честват Свети Андрей Първозвани

Снимка – интернет. Свети Андрей Първозвани е християнски проповедник, първият от 12-те апостоли, който е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *