ОбС-Плевен гласува единодушно общината да е учредител на МИГ

ОбС

Снимка: “Плевен Прес”

С 31 гласа „за“, без „въздържали се“ и „против“ плевенските общински съветници гласуваха на извънредно заседание с една единствена точка община Плевен да е учредител на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Плевен ще участва чрез селата Бръшляница, Буковлък, Върбица, Опанец и Ясен в Местна инициативна група на територията на община Гулянци и посочените населени места от община Плевен. Вносител на предложението е кметът Георг Спартански.

Присъстваха 31 от общо 41 общински съветници. Изказвания и дебати нямаше.

Със свое решение от юни 2022 г. съветниците дадоха съгласие за участие на Община Плевен в местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за кандидатстване и реализиране на съвместни дейности и отговорности по проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), с цел създаване на Местна инициативна група, както и разработване на Стратегия за местно развитие. Инициативата обхваща всички населени места на община Гулянци и петте населени места в община Плевен.

За представител на община Плевен в Колективния върховен орган (Общо събрание) на сдружението е определена Ирена Николова – началник отдел „Спорт“ към Община Плевен, а в нейно отсъствие Мариана Иванова – кмет на Кметство с. Ясен.

Определеният представител се упълномощава да участва от името на община Плевен в учредителното събрание на сдружението и в по-нататъшната работа на Общото събрание, да изразява становища, да прави предложения и гласува по поставените за разглеждане въпроси от дневния ред, както намери за добре, без ограничения и да подписва всички необходими документи от името и за сметка на община Плевен.

Упълномощените представители се задължават да предоставят незабавно информация и/или документи за взети решения от органите на сдружението на кмета на община Плевен и на Общински съвет – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

Cherven brqg1

Вижте новото работно време на Информационния център на община Червен бряг

Новото работно време на Информационния център на Община Червен бряг е от 07:30 до 18:00 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *