Областният управител на Плевен Николай Абрашев се срещна с министъра на околната среда и водите Петър Димитров

32973e0b 5543 4ebd a6ab 86f97b310b17 jpg

Областният управител на Плевен Николай Абрашев проведе работна среща с министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров днес, 29 май, в София, съобщават от областната администрация. Абрашев запозна министър Димитров с някои нашумели проблеми в областта, както и с Плана за управление на парк „Кайлъка”.

Горните са част от визитата на господин Абрашев, за справяне с проблемите и трудностите пред Плевен и областта.

По проблема с безводието се работи по два лъча.

Проблемите свързани с ограничаването на водоподаването за битови и стопански нужди, което се налага от станалите традиционни летни засушавания.

Работи се и по рехабилитация и изграждане на тръбопровод за отводняване на инфилтрационни ровове при шахтови кладенци при Долна Митрополия и село Биволаре. На следващо място се поставя и по – амбициозната задача за рехабилитация на водопровода довеждащ вода от водоснабдителна група „Черни Осъм”.

Областният управител на Плевен обсъди и въпроса по Плана за управление на защитената местност „Кайлъка”, която е основно място за отдих и развлечения в региона. Общата площ на защитената местност е 999,00 ха, като преобладаваща по площ е публичната държавна собственост – 39,7%, следвана от частната –  28,5% и общинската публична собственост –  24,3%.

За целите на опазване на ландшафтното и биологичното разнообразие, устойчивото ползване на защитената местност, традиционно ползвана за краткотраен и продължителен отдих със създадена значителна материална база, бъдещото развитие на Защитената местност за нуждите на науката и екологичното образование, природозащитата и балансирано туристическо и рекреационно развитие, съгласно Закона за защитените територии, със Заповед № РД-206/28.03.2011 г. на Министъра на околната среда и водите е одобрен План за управление на Защитена местност „Кайлъка“ и Природна забележителност „Пещера Разбитица“.

Съгласно чл. 4 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, плановете за управление се актуализират на всеки 10 години по реда на глава трета от същата наредба. Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на наредбата “актуализация на план за управление” е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление.

Планиране на управлението и дейностите в ЗМ ”Кайлъка” според изискванията на природозащитното ни законодателство като значима защитена територия, част от Защитени зони ”Студенец” за опазване на дивите птици и опазване на природните местообитания е развитие на политиката на държавата чрез Областната администрация – Плевен за опазване и  планиране на защитени територии под нейно управление.

Основна предпоставка за актуализиране на настоящия План е необходимостта от разработване на План за управление, отговарящ на съвременните изисквания за прилагане на мерки за специализирано опазване на ландшафтното и биологичното разнообразие, устойчиво ползване на  защитена местност, традиционно ползвана за краткотраен и продължителен отдих със създадена значителна материална база, бъдещо развитие на ЗМ за нуждите на науката и екологичното образование, природозащитата и балансирано туристическо и рекреационно развитие.

Предназначението на Плана за управление е да бъде инструмент за управление на Защитената местност и Природната забележителност в съответствие с целите на природозащитата, регионалното развитие, рекреационни дейности в зони от ЗМ, баланса на интересите на различните собственици и стопани и координация на институциите и др. заинтересовани към които е насочен.

От провелата се среща става ясно, че министъра на околната среда и водите е поел ангажимент за активно съдействие при разработването на Плана за управление на защитена местност „Кайлъка”.

Споделете:

Прочетете също

GLAVA

Плевенското село Глава не избра кмет. Ще има втори тур.

На провелите се на 23-ти юни т.г. извънредни избори за кмет на село Глава, община …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *