Ноември – месец на борба с рака на белия дроб

ДОЦ. НАТАЛИЯ ЧИЛИНГИРОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ:КЛЮЧОВ МОМЕНТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ Е КОМПЛЕКСНИЯТ ПОДХОД

Доц. Наталия Чилингирова
Доц. Наталия Чилингирова. Снимка – МБАЛ “Сърце и Мозък” – Плевен.

„Ключов момент при лечението на пациенти с белодробен карцином е комплексният подход – от началото на диагностиката до терапията и проследяване на заболяването, в специализирано болнично заведение, което разполага с всички специалисти и необходимото високотехнологично оборудване. Тази комплексност и екипност в ,Сърце и Мозък’, Плевен гарантира на пациентите ни пълно проследяване на терапевтичния процес и съответно по-добрите резултати при лечението.”

Това споделя доц. Наталия Чилингирова – началник на Клиниката по медицинска онкология във високотехнологичната ,Сърце и Мозък’, Плевен в месеца за борба с рака на белия дроб. Отбелязването на ноември като месец за борба с едно от най-разпространените онкологични заболявания, цели повишаване на обществената осведоменост и акцентиране върху важността на ранната диагностика

„Белодробният карцином е една от водещите причини за летален изход от злокачествени заболявания у нас. По данни на Глобокан (Организация за глобално наблюдение на рака към СЗО) за 2020 г. карциномът на белия дроб е второто по честота диагностицирано онкологично заболяване (11.4% от всички случаи) и водеща причина за смърт от онкологично заболяване като тези тенденции да се запазват. Една от основните причини е късното диагностициране. Затова е изключително важно да се познават симптомите, да се избягват рисковите фактори, да се провеждат редовни прегледи и при необходимост – навременни консултации със специалист”, категорична е доц. Чилингирова. И допълва, че днес, когато говорим за белодробния карцином, неизменно правим асоциация с иновации – не само в медицината, но в частност и в онкологията.

По думите на специалиста по медицинска онкология днес ракът се приема и за заболяване на генома и логично неизменна част от рутинната диагностика са именно генетичните изследвания. Те позволяват прецизиране на терапията и по-добри резултати от нея. ,Сърце и Мозък’, Плевен разполага с модерно оборудвана генетична лаборатория, която гарантира по-прецизна диагностика на пациентите с белодробен карцином и по-добри терапевтични резултати. Част от комплексния подход при лечението са и високоспециализираните клиники и отделения по образна диагностика, пулмология, гръдна хирургия, медицинска онкология и лъчелечение.

„Тъй като голяма част от пациентите с карцином на белия дроб се диагностицират в напреднал стадий, основен терапевтичен подход остава лекарственото лечение”, коментира доц. Чилингирова. Категорична е, че в Клиниката по медицинска онкология се прилагат всички съвременни и иновативни подходи за лечение на пациентите с белодробен карцином, като прицелни терапии, комбинирани режими и химиотерапия на база на индивидуалните характеристики на тумора на всеки пациент, като съответно пациентите имат незабавен достъп до тези терапии и отлични терапевтични резултати.

„Откритията в областта на рака на белия дроб стимулираха провеждането на проучвания, които насочиха лечението към индивидуализиран подход. В борбата с това социалнозначимо заболяване предизвикателствата за следващото десетилетие са фокусирани върху скрининга, подобряване ефективността на диагностиката и терапията, а с това и преживяемостта на пациентите  чрез способите на прецизираната медицина.”, казват в заключение от ,Сърце и Мозък’, Плевен.

Снимка и текст: МБАЛ “Сърце и Мозък” – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

KrK1 2024

ВМРО: Да бъдеш здрав не трябва да бъде лукс в ЕС през 21 век!

ПРЕДЛАГАМЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ Това предложение прави председателят на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *