Нова социална услуга започва в община Кнежа – „Асистентска подкрепа”

Започва прием на документи за потребители на услугата и желаещи да бъдат социални асистенти

Почасова подкрепа в домашна среда. Снимка – интернет.

Община Кнежа започва нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявление-декларация по образец от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават от 25.01.2021 г. в Деловодството на Община Кнежа или в съответното кметство – Бреница, Еница и Лазарово, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа или на ел.поща: obstina_kneja@knezha.bg 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Социален асистент“:

 • Заявление-декларация (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит (при наличие на такива).

Начин на провеждане на подбора: Допустимост по документи и събеседване.

Документи се приемат всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 ч., считано от 25.01.2021 г. в деловодството на Община Кнежа или в сградата на съответното кметство – Бреница, Еница и Лазарово или на ел.поща: obstina_kneja@knezha.bg

 Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени в община Кнежа или в съответните кметства и изтеглени от официалната интернет страница на Община Кнежа на адрес: https://kneja.acstre.com

За допълнителна информация: тел. 09132/7198.

Прочетете също

Плевен не вярва на Харвард

Асен Василев на посещение в Плевен. Снимка – Плевен прес Помните ли филма „Москва не …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *