Нова мярка ще насърчава застраховането на земеделска продукция от бедствия

 Мярката влиза в сила от 2023г.

Нова мярка ще насърчава застраховането на земеделска продукция от бедствия
Нова мярка ще насърчава застраховането на земеделска продукция от бедствия

Един от големите проблеми в земеделието е застраховането на продукцията срещу  опасностите от  неблагоприятни климатични събития и болести по животните.

През 2019г. Асоциацията на българските застрахователи предложи задължително застраховане на реколтата на фермери, които получават субсидия.

 Според източници на „Плевен прес“  земеделски производители от региона  избягват застраховането поради неизпълними условия на застрахователните компании. Eдно от тях е наличие на 100 % унищожена продукция, за да се получи сума от застраховател за покриване на щетите.

Това обстоятелство е разгледано най-после от Брюксел. Целта на мярката „Застраховане на селскостопанска продукция“ е решаването на проблемите с управлението на риска чрез съфинансиране с безвъзмездни средства на част от застрахователните премии.

До момента в страната се прилага само схема за обезщетение на земеделските стопани при 100% загуба на продукция или на селскостопански животни при природни бедствия.  

Мярката ще помогне за поддържане на жизнеспособността и конкурентоспособността на фермите в дългосрочен план. Чрез прилагането й фермерите ще могат да възстановят своя доход в случай на неблагоприятни климатични събития  или болести по животните.

Държавата ще покрива загуби, които надвишават 20% от средногодишната произведена продукция на земеделския стопанин.

Новост е финансирането за горски територии в   зони от Натура 2000.

 Повече подробности за новата мярка можете да видите на: https://www.mzh.government.bg

Споделете:

Прочетете също

Петьо е новият символ на фестивала „Шарено петле”

Снимка – Община Плевен Фестивалът за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле”  има нов …

Един коментар

  1. Емилия Славова

    Застрахователните покрития могат да се обсъдят и изберат такива рискове, които да са в полза на застраховащия.Погрешно е мнението, че застрахователите покриват и изплащат обезщетение само при 100%, погиване на земеделски култури или животни.Нека всеки, който се интересува да се обърне към добър застрахователен брокер със специалисти в тази област.Разнообразието от продукти е голямо .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.