Начало | Новини | На 4-ти февруари – отчитат резултатите от проект за над 9 млн. лв. за ремонт на училища и детски градини в Плевен

На 4-ти февруари – отчитат резултатите от проект за над 9 млн. лв. за ремонт на училища и детски градини в Плевен

ОУ “Климент Охридски”. Снимка – пресцентър община Плевен

Община Плевен в качеството си на бенефициент по проект BG16RFOP001-1.007-0002-C02 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще проведе междинна пресконференция на 04.02.2020 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Плевен, която има за цел да оповести напредъка от изпълнението на проекта, както и информация относно очаквани резултати.

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

ДГ “Щурче”. Снимка – пресцентър община Плевен

Общата стойност на проекта е 9 306 570,25 лв. По проекта бяха извършени интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на град Плевен. По проекта бяха обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”; на детските градини: ЦДГ 12 „Ралица”, ЦДГ 2 „Юнско въстание”, ЦДГ 8 „Щурче”, ЦДГ 20 „Калина”, СДГ 11 „Теменуга”, ОДЗ 18 „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.

Проектът приключва през м. април 2020 г.

Прочетете също

ОУ “Климент Охридски” – Плевен със спечелен проект за работа в библиотечна среда

Снимка – интернет страница ОУ “Кл. Охридски”. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *