На 25-ти януари се провежда конкурс за директор на Регионалния исторически музей – Плевен

Регионален исторически музей – Плевен. Снимка – Интернет.

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство, на 3-ти декември 2021г. Община Плевен обяви конкурс за заемане на длъжността „Директор на Регионалния исторически музей”.

 Съгласно чл.28 от Закона за културното наследство ал.(6) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.), правоотношенията с директорите на музеи по ал. 5 възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът за директори на държавен музей към Министерството на културата, се провежда по реда предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

За общинските и регионалните музеи – от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.

Днес, 25 януари, в заседателната зала на община Плевен, от 11:00 часа ще бъде проведен конкурсът за заемане на длъжността „Директор на РИМ” – Плевен. Подадени са документи от двама кандидати. И двамата към настоящия момент работят в РИМ Плевен.

Комисията, която ще реши кой ще бъде директор през следващите 5 години,  е от 11 човека. В  нея влизат трима директори на  Регионални исторически музеи от  страната, по един  представител на централните ръководства на синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа” от сектор „Култура”, един представител на СРОК / Сдружение „Ръководители в областта на културата“/ и един на БАРОК / Българска Асоциация на Работодателите в Областта на Културата/, един представител на Министерството на културата и представители на общинска администрация Плевен.

Кандидатите ще представят своите концепции  за дейността и развитието на Регионален исторически музей – Плевен, за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях. Членовете на конкурсната комисия ще се запознаят с представените концепции, след което ще се проведе събеседване с кандидатите.

След приключването на цялата процедура конкурсната комисия ще обяви името на победителя.

Споделете:

Прочетете също

В Червен бряг наградиха 17 спортисти и един треньор за високи спортни резултати

Д-р Цветан Костадинов, кмет на Община Червен бряг и Патрицие Найманова, носител на два златни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.