Последни новини
Начало | Новини | На 20-ти и 21-ви септември – заседания на постоянните комисии към ОбС

На 20-ти и 21-ви септември – заседания на постоянните комисии към ОбС

Публикуваме без съкращения и редакторска намеса пълният текст на изпратеното ни Общинския съвет прес съобщение:

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Плевен през септември са насрочени в два поредни дни – 20 и 21 септември /сряда и четвъртък/. Проектът за дневен ред, предложенията и преписките, които ще бъдат обсъждани, са публикувани на страницата на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ / https://obs.pleven.bg/bg/test8 /

20 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред само от 3 точки. На заседанието ще бъде представен протокол на Комисията за провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център III – Плевен” ЕООД.

Втора точка е молба за отпускане на финансова помощ за лечение, трета точка – „Разни“.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред е в 3 точки. Първа точка е предложение за изменение на Наредба №13 за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен. Причините, налагащи промените в Наредбата, са отстраняване на противоречия с разпоредбите на Закона за вероизповеданията. Точка втора е представяне на доклада за това как и за какви цели читалищата в Община Плевен ползват предоставената им безвъзмездно за тяхната дейност общинска собственост. Председателят на местния парламент Мартин Митев изпрати документа /https://obs.pleven.bg/uploads/procurements/doklad-otnosno-proverka-na-polzvanite-ot-chitalishta-sgradi.pdf /, изготвен от сформирана по-рано в тази връзка временна комисия, до четири от постоянните комисии към Общинския съвет.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на заседанието включва 5 точки – анализ на финансовите резултати на „МЦРСМ I Плевен“ ЕООД към 30.06.201г.; писмо за допълване програмата за развитие на „ДКЦ ІІ Плевен” ЕООД за 2017 г.; докладна записка за извършен планов вътрешен одит на общинската фирма „Тибор“ ЕАД за периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2016 г.; протокол на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ III – Плевен” ЕООД; други.

21 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 5 точки. Комисията също ще разгледа доклада от проверката за ползваните от читалищата общински сгради, ще обсъди и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 в Заседателната зала, дневният ред е от 5 точки. Една от точките е доклад от извършена финансова инспекция на Община Плевен от Агенцията за държавна финансова инспекция. Финансовата проверка е продължила 50 работни дни – започнала е на 13.03.2017 г. и е приключила на 27.06.2017 г., се посочва в документа. Комисията към Общински съвет – Плевен ще се запознае със заключенията на проверяващите.

На заседанието ще бъдат обсъдени още анализа на финансовите резултати на МЦРСМ I – Плевен, предложение за продажба на имот в с. Буковлък и предложение за придобиване право на собственост върху имот в Плевен.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е в 3 точки – доклад за стопанисването на предоставена им общинска собственост от читалищата; отворено писмо от Фондация „Фодар“ относно 10-то юбилейно издание на Международния фотофестивал биенале Фодар в Плевен; предложението за изменение на общинската Наредба 13.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията този месец е в 5 точки. Комисията ще се запознае с доклада за това как и за какви цели читалищата в Община Плевен ползват предоставената им безвъзмездно общинска собственост. Ще обсъди още предложение от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ за осигуряване на допълнително финансиран на паралелки и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища. Част от дневния ред на заседанието е точка относно утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година.

Заседанието на Общински съвет – Плевен е насрочено за 25 септември /понеделник/ от 09,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред е от 13 точки.

 

 

Прочетете също

Проф. Атанас Семов с призив за разбиране, председателят на БЛС – с призив да не се лекуват хора, д-р Халваджиян – с фаворит от фейсбук

Проф. Атанас Семов д.ю.н., преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”. Снимка – интернет. Проф. Атанас …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *