На сесия на общинския съвет ще бъде одобрен имот за площадка за излезли от употреба МПС

Сесия на ОбСъвет – Плевен. Снимка – архив на „Плевен прес“.

Предварителен дневен ред от 22 точки включва първата за годината сесия на Общински съвет – Плевен. Тя ще се проведе на 27 януари(четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при спазване на противоепидемичните мерки.

Съветниците ще започнат с обсъждане на предложение за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен.

Ще се гласува приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 година.

Ще бъде представен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 година.

Кметът Георг Спартански внася предложение за определяне размер на разноски, одобряване на имот, частна собственост, за площадка за излезли от употреба МПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Споделете:

Прочетете също

В Червен бряг наградиха 17 спортисти и един треньор за високи спортни резултати

Д-р Цветан Костадинов, кмет на Община Червен бряг и Патрицие Найманова, носител на два златни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.