МУ-Плевен ще изследва причините за карцинома на маточната шийка

Medical University Pleven TB 1
МУ Плевен. Снимка – Интернет.

Екип от учени на Медицински университет – Плевен и университетски болници в Плевен и София разработи проект за изследване на причините за възникване на карцинома на маточната шийка (КМШ) при различни групи пациентки, както и тяхната преживяемост след оперативно лечение. Проучването е мултидисциплинарно, като в него ще се включват различни специалисти – лекари, изследователи, патолози, гинеколози,  научни работници на различни етапи от кариерното си израстване – студенти, докторанти, млади и опитни учени. Екипът е в състав: Мариела Борисова Василева-Славева, дм; Ася Андрианова Консулова- Кирова, дм; чл.-кор. проф. Григор Ангелов Горчев, дмн; проф. Славчо Томов Томов; дмн, проф. Савелина Любенова Поповска, дмн; доц. Иван Недков Иванов, дм; Ангел Йорданов; Тереза Бранимирова Динева; Полина Дамянова Димитрова; Светлана Александровна Матева; Стоян Георгиев Костов; Константина Каракадиева; Николай Николаев Генов и Хайделинде Фигъл, дм.

class="wp-block-image size-full">fni tansparent 1

Проектът „Механизми на модулиране на имунния отговор в тумора и неговата микросреда за  дефиниране на прогностични групи и оптимизиране на лечебния алгоритъм при пациенти с карцином на маточната шийка“ премина успешно процедура по оценяване и бе класиран сред деветте одобрени в направление медицински фундаментални науки. През м. юли 2021 г. бе подписан договор с Фонд „Научни изследвания“ за финансиране в размер на повече от 130 000 лв. за изследване в срок от три години на причините за рака на маточната шийка и преживяемостта на пациентките след оперативно лечение.

Трима изследователи от чуждестранни институции също са включени в настоящия проект, което ще повиши разпространението на резултатите и ще създаде основата за бъдещи колаборации между Медицински университет – Плевен и други европейски институции. Ще се предостави възможност на двама млади учени за посещение в биобанката на Отделението по Акушерство и гинекология на Медицинския университет в Инсбрук, Австрия. Резултатите от проучването ще бъдат представени на национални и международни форуми и публикувани в международно признати списания, което ще повиши конкурентоспособността на членовете на изследователския екип и ще бъде от голяма полза за научната репутация на Медицински университет – Плевен.

DrAngelYordanov 1
Д-р Ангел Йорданов. Снимка – Пресцентър.

Д-р Ангел Йорданов, част от екипа изготвил проекта, акушер-гинеколог от Клиниката по онкологична гинекология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен,  коментира значимостта на проучването по следния начин: „Доколкото е известно на изследователския екип, това  е първото проучване на нивата на свободните радикали при карцинома на маточната шийка и неговата микросреда, CIN 2/3 и пациентки без карцином, с имунохистохимия и корелирането на получените резутати с преживяемостта.“ Той пояснява, че една от целите е събиране и анализиране на ретроспективни данни за пациенти с Т1 КМШ, диагностицирани и лекувани в Клиниката по онкологична гинекология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен и Клиниката по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, след 2010 година. Проучването ще обхване близо 350 пациентки, една част от които са оперирани от рак на маточната шийка, а другите са клинично здрави, но са вирусоносители, с предракови изменения. „Целта на проекта е да се изяснят механизмите на модулиране на имунния отговор от тумора и неговата микросреда при КМШ и да се предложат базирани на биомаркери подходи за подобряване на преживяемостта на пациентите“, пояснява д-р Йорданов.

В проекта са посочени тревожни данни за карцинома на маточната шийка (КМШ), който е четвъртото  най-често срещано злокачествено заболяване и причина за смърт при жени по целия свят. През 2018 г. 570 000 жени в света са  диагностицирани с КМШ и около 311 000 са починали от болестта.  За същата година коефициентът на заболеваемост от КМШ в света е средно 13,1 на 100 000, като се наблюдават големи различия в зависимост от географския регион и най-вече според индекса на човешкото развитие на съответната страна. Исторически, честотата на разпространение на КМШ в Източна Европа е по-висока, отколкото в другите европейски страни. В България за 2008 г. коефициентът на заболеваемост от КМШ е 21,9 на 100 000. И до днес той е сред най-високите в Европа (20,3 на 100 000). Последни данни показват, че в допълнение към високата честота на разпространение на КМШ в България 5-годишната релативна преживяемост е 54,8%, което е 10% под средното ниво за Европа и почти 20% под релативната преживяемост в страни като Норвегия (73,3%).

Човешките папиломавируси (HPV) са първите вируси, признати за пряко свързани с карциногенезата. Общо 98,7% от всички КМШ могат да бъдат свързани с някои от подтиповете на HPV. Това дава възможност за ефективна профилактика на това заболяване чрез разработване и въвеждане на ваксинация.

Пресцентър МУ Плевен

Споделете:

Прочетете също

1 16

Гинеколозите от “Мама и Аз” оперират с уникална за България система за 3D хирургия  

ЕКИПЪТ Е ЧАСТ ОТ ЕДИНСТВЕНОТО ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ У НАС, ОКОМПЛЕКТОВАНО С ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТУРА ЗА …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *