МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ с инвестиции в земеделските стопанства и местната инфраструктура

Подписване на първия договр с бенефициент Община Червен бряг. Снимка – Пресцентър.

На 18 януари в офиса на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст Червен бряг – Искър” е бил  подписан първият договор по Мярка 7.2, с  бенефициент Община Червен бряг. Той е за изпълнението на Проект „Благоустрояване на пешеходна зона в с. Чомаковци”, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 158 873 лв. без ДДС.

Това е един от трите одобрени проекта, свързани с инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

Предстои подписване на другите два договора – отново с Община Червен бряг и с Община Искър, които също касаят благоустрояване на населените места в двете общини.

 „Това бе един дълго чакан проект, по който Общината кандидатства. Той е свързан с изграждане на тротоарна настилка по новия път на Републиканската пътна мрежа в с. Чомаковци. Вярвам, че реализирането му ще допринесе за благоустрояването на облика на селището и превръщането му  в по-красиво място за живот”,  е споделил при сключване на договора кметът на Червен бряг, д-р Цветан Костадинов.

Като председател на Управителния съвет на Сдружението, д-р Костадинов е подписал и поредния договор с представител на средния бизнес. Договорът е по Мярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020. Одобреният проект е на стойност 68 130 лв. и предвижда закупуването на оборудване и кантар за нуждите на стопанството на ЗП Димитър Георгиев Илиев от с Сухаче.

До момента в Местната инициативна група са подадени 45 броя заявления за подпомагане, на обща стойност 7 927 566 лв. От тях одобрени и в процес на оценяване са 34, на обща стойност – 5 718 507 лв.

Подписаните договори са 9 като до края на месец януари ще бъдат сключени още 7 договора за безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Общият бюджет на Стратегията е 7 349 992. В края на месец декември 2021 год. на МИГ  

Споделете:

Прочетете също

Двама плевенски депутати с изказвания в НС за избора на кабинета „Денков-Габриел”

Двама от осемте плевенски депутати направиха днес изказвания в НС във връзка с избора на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *