„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ще проведе Общо събрание на 29 октомври

MIG Dolna Mitropoliya Dolni Dubnik

Управителният съвет на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“  свиква   Общо събрание на своите членове.

Събранието ще се проведе на 29.10.2021  год. от 17:00 часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“ гр.Долна Митрополия.

Ще бъдат обсъждани и взети  решения за промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник и  за  кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.355 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно – в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Споделете:

Прочетете също

ROBERTO

RIP Роберто Кавали

Снимка – Офнюз. На 83-годишна възраст в родната Флоренция е починал Роберто Кавали. Кралят в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *