Начало | Икономика | МИГ Белене – Никопол откри процедура за подбор на проекти

МИГ Белене – Никопол откри процедура за подбор на проекти

Местна инициативна група Белене-Никопол ще подобрява природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на двете общини чрез подхода ВОМР „Водено от общностите местно развитие“. Ще бъде подсигурена подкрепа на Общините Белене и Никопол, и на Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белене-Никопол и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС. Пълният комплект документи е публикуван на Интернет страницата на МИГ Белене – Никопол: http://mig-bn.eu/

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 12:00 часа на 17.08.2020 г.

Прочетете също

Петима кандидати ще спорят за лидер на БСП

Петима са успешно регистрираните кандидати за председател на БСП. Техните имена са Валерий Жаблянов, Кирил …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *