Мерките на „Възраждане” за възраждане на държавата

Снимка – пресцентър „Възраждане“.

От незаобиколим фактор в Източна Европа, днес ролята на България е сведена до геополитическа периферия на общоевропейския глобализационен политически проект, наречен Европейски съюз. От респектираща политическа и военна регионална сила през първата половина на 20-ти век, страната ни стана държавоподобно образувание (колония) със затихващи функции. Преходът в България не доведе до качествена демокрация и ефективна икономика, каквито надежди имаше. Изроди се в политическо и социално разслоение, което се възпроизвежда през годините. Това уби вярата в българина, че може да бъде изградено справедливо общество. Че България ще стане част от модерния и прогресиращ свят.

Заради всичко това „Възраждане” заложи на 5 /пет/ приоритета в програмата си Ето кои са те:

Икономика:                                                 

Пълноценното развитие на икономиката следва да е резултат от разбирането, че пазарният фундаментализъм е също толкова вреден, колкото и пълният държавен контрол. Ключовите икономически отрасли като енергетика, природни богатства, военна промишленост, транспорт, комуникации и други, следва да бъдат с водещо държавно участие. Задължително изкореняване на корупцията на всички равнища.  Повишаване на доходите на българите. Осигуряване на държавна подкрепа за малкия и средния бизнес. Развитие на селското стопанство и промишлеността. Подобряване на качеството и контрола на храните, защита на географската идентификация на уникални български продукти. Държавна политика за откриване на нови пазари извън България и Европейския съюз. Превръщането на България в технологичен център на Балканите и Европа.

Образование:

Част от целите на „Възраждане” в областта на образованието са: ограничаване на влиянието на чужди фондации и неправителствени организации върху образователната система. Премахване на делегираните бюджети и мандатност на директорите. Намаляване на административната тежест върху учителите. Пренаписване на учебните програми и учебниците по хуманитарните науки в дух на родолюбие. Възстановяване и развитие на хуманитарното и професионалното образование. Намаляване броя на университетите и завишаване на критериите за прием на студенти. Пряка взаимовръзка между висшето образование и кадровата политика на държавата.

Здравеопазване:

Възраждане е за премахване на търговския статут на болниците и за държавно финансиране на медицинските дейности, обвързано   с потребностите на пациентите. Признаване правото на минимален безплатен пакет медицинска помощ за всички български граждани, която ще е финансирана чрез държавния бюджет. Отпадане на ДДС върху лекарствата. Ефективно прилагане на програми за здравна култура и здравно образование на населението. Възстановяване на училищните здравни кабинети и здравните служби в малките населени места. Осигуряване на държавно програмно финансиране за проблемите по семейното планиране и асистираната репродукция.

Демографска политика:

Демографската ситуация през последните 30 години в България е демографска катастрофа. Населението у нас намалява трайно. Само през последните 30 години броят на живеещите в България е спаднал с повече от 2 милиона души. Броят на жените в детеродна възраст за 15 години е с близо 300 хиляди по-малко. Продължава застаряването на населението. Средното ниво на смъртност вече надвишава 15 на хиляда, докато коефицентът на раждаемост е под 10 на хиляда, което формира отрицателен естествен прираст от над 5 на хиляда – най-висок в Евросъюза.  България намалява с по 133 човека на ден!

„Възраждане” разполага с разработена програма за излизане на страната от демографската катастрофа. Част от мерките, които предлагаме са: стимули за завръщане на българските емигранти; привличане на български общности, които да се заселят в България с облекчена процедура по даване на гражданство, земя, жилище и образование; комплект от мерки за повишаване на раждаемостта.

Укрепване на семейството като институция и като основна клетка на българското общество. Традиционната етика, морал и ценности отново да намерят място в нашето общество и да подпомогнат семействата в желанието им за създаване и отглеждане на деца.

И още:

Преструктуриране и модернизиране на българската армия, която трябва да е способна реално и напълно самостоятелно да защитава националната сигурност и териториалната цялост на страната. Колективната отбрана, основаваща се на участие във военно-политически блокове, може да бъде само поддържащ елемент от сигурността ни, но не и основен такъв.Рреферендуми за оставането на България в ЕС и НАТО. Запазване на националната валута. Оптимизация и дигитализация на държавната администрация, съкращаване броя на държавните служители. Преразглеждане на всички концесионни договори за добив на подземни богатства. Устойчива политика за опазване на околната среда и премахване на нерегламентираните сметища. Засилен контрол върху дърводобивната дейност и възстановяване на вече обезлесени територии.

Снимка – пресцентър „Възраждане“.

Всичко казано до тук е напълно постижимо ако има народна и политическа воля за това. Политическата е налице –„Възраждане” от самото си създаване я обяви и последователно я защитава. Народната воля ще проличи на 4-ти април. Задават се тежки времена, за които не се говори. И ако в следващия парламент се настанят отново хищни и безсърдечни родоотстъпници – нищо добро не ни очаква.

Ние вярваме в здравия разум на болшинството българи. Вярваме в себе си, в сънародниците ни където и да се намират. Вярваме в България, защото е преживяла много по-страшни времена оцелявайки като държава и народ.

Вярваме, че изборът с бюлетина № 5 е изборът на разума, родолюбието и надеждата. Нека не я убиваме отново !

Купуването и продаването на гласове е престъпление !

Прочетете също

Община Гулянци извършва ремонти на общински сгради за близо 50 000 лева

Община Гулянци извършва ремонти на общински сгради за близо 50 000 лева

Сградите на четири кметства, две читалища и една здравна служба ще бъдат ремонтирани със средства …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *