Медицински университет-Плевен съвместно с Технически университет-София са спечелили проект за откриване на рака на маточната шийка

316943653 567319768734442 2032082416768384471 n 1
Снимка – Медицински университет-Плевен.

Значим проект на МУ-Плевен и ТУ-София за разпознаване на рака на маточната шийка чрез приложението на изкуствен интелект спечели финансиране от Фонд „Научни изследвания“.

Медицински университет – Плевен, съвместно с Технически университет – София, спечели финансиране от Фонд „Научни изследвания“ за реализиране на проект: „Приложение на методите на изкуствения ИНТЕЛект за колпоскопско разпознаване и КАтегоризиране на характеристиките на МАТочната шийка – ИнтелКАМат“.

Ръководител на научния колектив е проф. д-р Добромир Димитров. От Медицински университет – Плевен участниците в проекта са: акад. д-р Григор Горчев, проф. д-р Славчо Томов, д-р Георги Пранджев и студентите Йоанна Ачева и Диана Милчева. От Технически университет – София в проекта са включени: проф. дн инж. Георги Тодоров, доц. д-р инж. Радослав Милчев, доц. д-р инж. Явор Софронов, доц. д-р д-р Яна Стоянова, докторантите инж. Михаил Загорски и инж. Красимира Бинева и студент Димитър Рангелов.

Стратегическата цел на проекта обхваща реализирането на научни изследвания с крайна цел развитие на методология, използваща методите на изкуствения интелект за колпоскопско разпознаване на характеристиките на маточната шийка. В този аспект, проектното предложение цели: изследване на съществуващи подходи и методи за колпоскопско разпознаване на характеристиките на маточната шийка в контекста на изкуствения интелект. В този контекст, прилагането на методите на изкуствения интелект би способствало за съкращаване на времето на работа, редуциране на субективния човешки фактор и решаване на проблеми като липса на обучени кадри и достъп до здравеопазване. Резултатите от проекта ще бъдат нови знания и ноу-хау, които могат да намерят приложение, както при установяване на патология на маточната шийка, така и в други области, свързани с образната диагностика, кожните карциноми, заболяванията на ретината и други.

Ракът на маточната шийка се нарежда на 4-то място по честота сред злокачествените заболявания при жените и на второ място сред гинекологичните малигнени тумори. За 2020 г. той е отговорен за 600 000 нови случая, 340 000 от които с летален изход. Общата преживяемост е пряко свързана със стадия на заболяването, което прави поставянето на ранна диагноза от първостепенна важност. Дейности, свързани с ранното диагностициране се извършват във всички страни, като са съпроводени с интензивни научни изследвания в областта, което определя актуалността на проблематиката като много висока. Скрининговите програми, макар ефективни и добре развити, остават трудни за приложение на много места поради липса на достатъчно специалисти, достъп до здравни услуги и финансиране.

През 2020 г. Световната здравна организация представи първата до момента глобална стратегия за елиминиране на раково заболяване, подчертавайки актуалността на този въпрос. Тя постави редица задачи на всички държави за справяне с рака на маточната шийка и ускоряване намирането на решение на този общественозначим проблем.

Споделете:

Прочетете също

съд

Две дела – за побой и умишлено убийство и предизвикана смърт на пътя ще разглежда Окръжен съд-Плевен следващата седмица

На редакционната поща на “Плевен прес” бе получено следното съобщеение за предстоящо разглеждане на дела …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *