Консултациите за определяне състава на подвижни секционни избирателни комисии ще се проведат на 19 март

ОБЩИНА 1
Снимка – пресцентър община Плевен.

На основание Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание(обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.), Решение №2159-НС от 02март 2021 година на Централната избирателна комисия, чл. 57, ал.1, т.1 и 2, чл.8, ал.3, чл.37, чл.89, ал.2 и чл.90  от Изборния кодекс, във връзка с чл.28, ал.2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020  г., и за преодоляване на последиците, във връзка с т.3 от Решение №2117-НС от 22 февруари  2021 г. на Централната избирателна комисия  и Решение №88-НС от 12.03.2021 г. на Районната избирателна комисия – Плевен, и предвид организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите, отправям настоящата покана за провеждане на консултации за определяне състав на подвижни секционни избирателни комисии  на територията на община Плевен.

Консултациите ще започнат в 12.00 ч. на 19 март 2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на третия етаж на административната сграда на пл.„Възраждане” №2, гр. Плевен.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 27 март 2021 г., т.е. 7 дни преди изборния ден.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс и Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия и Решение №88-НС от 12.03.2021 г. на Районната избирателна комисия – Плевен,  а именно:

1. писмено предложение за състав на подвижните секционни избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка с предложените лица и партията или коалицията, която ги предлага.

2. заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

Към предложението си по чл.91, ал.4, т.1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2, или когато член на подвижна секционна избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия – Плевен.

Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Районната избирателна комисия – Плевен.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на ПСИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория Дейности“, меню „Избори“ и подменю  „Избори за Народно събрание“.

Споделете:

Прочетете също

441457767 7095821473855128 6866520973874913945 n

Ивелин Първанов, водач на листата на “Възраждане” в Плевен: АЕЦ „Белене“ е национално богатство, което може да работи 1 век

От ляво надясно: Ивелин Първанов – водач на листата на “Възраждане” в 15 МИР Плевен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *