Комплексният онкологичен център в „Сърце и Мозък“ е единствен по рода си у нас и все по-предпочитан от български и чужди пациенти

СМ

В МБАЛ “Сърце и мозък” – Плевен се прави най-прецизната радиохирургия.

Радиохирургията е безкръвен медицински метод, вид лъчелечение, при който се прилагат високи еднократни дози прецизно фокусирано в малък обем от тялото външно облъчване с йонизиращо лъчение. При радиохирургията целта е постигане на „хирургичен” резултат (от където произлиза и името), но без директен  достъп, без анестезия, разрези и шевове, без болка. Методът блокира патологичните процеси и „ликвидира” злокачествените образувания в болестно променените тъкани. След провеждане на радиохирургия постепенно туморните клетки загиват и злокачествените тумори се свиват или изчезват, като мястото им частично се заема от съединителна тъкан. С тази безкръвна алтернатива на стандартните хирургични интервенции се лекуват освен онкологични (злокачествени тумори и техните метастази) и редица неонкологични заболявания – доброкачествени тумори, съдови и функционални състояния, например невралгии.

В последните 8 години (от 2015 г. насам), особено след реимбурсирането на метода от НЗОК, радиохирургията навлиза все по-широко. От 2021 г. в „Сърце и Мозък“ функционира уникален високотехнологичен център за най-прецизни лъчелечение и радиохирургия на ниво, каквото предлагат само водещи световни центрове в САЩ и Западна Европа.

С какво радиохирургичният център в „Сърце и Мозък“ е  уникален за България и на Балканите?

Това е единственият в страната и на Балканите Гама нож от последно поколение – Gamma Knife Icon. Гама ножът е първият апарат за радиохирургия в света, специално разработен и развиван за целите на краниалната  радиохирургия (стереотактична радиохирургия, SRS, на главния мозък). Благодарение на над 50 години работа на множество изтъкнати специалисти в различни центрове по света, радиохирургията се налага като високоефективен метод при множество заболявания, а Гама ножът се утвърждава като „златен стандарт” и продължава да е най-прецизната система за радиохирургия. С Icon се въвеждат редица иновации като интегрирана система за компютърно-томографска образна верификация, възможност за разпределение на облъчванията в повече от една процедура (фракционирана радиохирургия) и лечение на тумори с по-големи размери. Възможността за терапия на пациенти без инвазивната рамка за фиксиране (единствен вариант при предишните поколения Гама нож) гарантира високото ниво на прецизност чрез система за проследяване на движението в реално време и софтуер за непрекъснат контрол на провежданото облъчване. Парадоксално е, че при наличие на такава апаратура и специалисти на най-високо ниво в България, при възможности за реимбурсирано от НЗОК лечение без доплащане, все още пациенти биват насочвани и/или търсят лечение в чужбина на по-стари модели Гама нож, често с фатално закъснение.

Радиохирургия на всички други места в тялото (т.нар. екстракраниална радиохирургия, SBRT) се прилага при първични тумори или метастази в белия дроб, черния дроб, надбъбречната жлеза, панкреаса, лимфните възли, костите и др. и се осъществява с апаратура, наречена линеен ускорител. Линейният ускорител в “Сърце и Мозък” е най-високотехнологично оборудваният ускорител в страната. Той е окомплектован с роботизирана маса с 6 степени на свобода на движение за корекция на позицията на пациента с верифицирана точност от 0,1 милиметра и 0,1 градуса. Освен това той е и първият в България ускорител, при който е валидиран и се използва клиничен режим, разработен специално за радиохирургия. Времето за изпълнение на самата процедура е съкратено значително, подобрени са точността на изпълнение и комфортът на пациента.

СМ 2

Модерните технологии за контрол на облъчването при подвижни органи (например при дишане) са от решаващо значение за точното насочване на радиохирургията при тумори и метастази на белия дроб, черния дроб, панкреаса, надбъбрека и простатата. Лъчетерапевтичният център в ,Сърце и Мозък’ е първият в страната, който разполага с линеен ускорител със системи за 4D изобразяване и планиране, образна верификация и насочване на облъчването.

За осигуряване на най-прецизното съвременно лечение медицинските физици в ,Сърце и Мозък’ разполагат с най-висок клас специализирано дозиметрично оборудване, включително за прецизно измерване на малки полета при радиохирургия, както и със системи за дозиметрична верификация – първите и единствени от този клас в страната. “Сърце и Мозък” е сред водещите световни центрове, избрани за пилотно тестване на myQA SRS прототипите и от съвсем скоро разполага и със своя собствена клинична система.

Защо това е важно?

При радиохирургията се работи без отворен достъп и директна видимост в тялото на пациента и специалистите реално не виждат нито вътрешната анатомия, нито самите невидими лъчи, с които „оперират”, а разчитат на специално генерирани медицински 3D образи. Затова прецизността на системите за облъчване и изобразяване е от изключителна важност на всеки етап – от планирането до провеждането на процедурите. Важно е не само абсолютно точното механично (като позиция в пространството) и дозиметрично (като количество радиация и разпределението ѝ в пространството) изпълнение на всяка процедура спрямо плана, а и геометричната точност на използваните образни техники за планиране, проверка и изпълнение на радиохирургията. Например, при облъчване на голям мишенен обем с допълнителна осигурителна зона в стандартното лъчелечение, геометрична неточност от порядъка на 2-3 милиметра не би оказала влияние върху ефективността на лечението и страничните ефекти, докато такава неточност при еднократно облъчване на малък 3-4 милиметров тумор с висока доза и без осигурителна зона би компрометирала ефекта от провежданото лечение и би могла да доведе до значими странични ефекти и усложнения. Това прави радиохирургията изключително подходяща за лечението на малки образувания и поради прецизността ѝ – щадяща за околните органи. 

Изключително ценно е, че на едно място се координират и провеждат неоадювантна и адювантна лекарствена терапия (химиотерапия), таргетна и хормонална терапия, имунотерапия и палиативна терапия, стандартни и високоспециализирани хирургични техники (включително такива като роботизирана хирургия, невронавигация, интраоперативен магнитен резонанс и др.), редом с лъчелечението и радиохирургията. Добрата интердисциплинарна работа със звената по медицинска онкология, хематология, образна диагностика, неврология, неврохирургия и другите хирургични и терапевтични направления, както и със специализираните лаборатории в болницата превръщат комплексния онкологичен център в единствен по рода си у нас и все по-предпочитан от български и чужди пациенти.

Радиохирургия в България? Да!

Въпреки наличието на добре работещи центрове със съвременна високотехнологична апаратура и квалифицирани специалисти, информираността на много от лекарите за възможностите за радиохирургично лечение в България все още е недостатъчна. За съжаление често пациентите се „самонасочват” чрез информация от близки и приятели или подвеждащи рекламни публикации в интернет, а много от тях така и не достигат до адекватно лечение. Забавянето на навременната и ефективна терапия поради лутане, търсене на правилното решение и организиране на скъпоструващо лечение в чужбина за съжаление се наблюдава твърде често. Такова лечение на най-високо ниво се предлага у нас и то е реимбурсирано от НЗОК, без допълнително заплащане.

СМ 3

Към лъчетерапевтичния център на “Сърце и Мозък’”работят четирима водещи лекари със специалност лъчелечение (д-р Лазаров – първият, извършил радиохирургия в България, д-р Билдирев, д-р Корабова и д-р Желев), трима лекари специализанти и 7 специално обучени лъчетерапевтични лаборанти. Екип от медицински физици отговаря за индивидуалното дозиметрично планиране на всеки пациент и цялостното осигуряване на качеството в лъчелечението, радиохирургията и използваните образни методи. Звеното по медицинска физика се ръководи от Иво Петров (един от двамата в страната експерти, вписани от МЗ и в трите клинични области на радиологичната физика).

Споделете:

Прочетете също

424614357 795276045977591 5341292063099429341 n

Макети на есетрови риби от Дунав показват в Белене

Макети на есетрови риби, които обитават река Дунав. В средата най-големият вид – моруна (huso-huso, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *