Комисията за разпределение на читалищната субсидия проведе заседание

Комисията за разпределение на читалищната субсидия проведе заседание 1
Представители на читалищата в община Плевен. Снимка – Плевен прес.

На 15 януари 2021 год. се проведе първото заседание на Комисията за разпределение на държавната субсидия между читалищата в община Плевен.  От 36  регистрирани читалища присъстваха 32.

Заседанието беше открито и се ръководеше от Стефка Григорова – директор на  Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Плевен.

Според Закона за народните читалища и Механизма за разпределение на субсидията  утвърден от Министерството на културата, тази Комисия включва по един представител от всяко читалище.

Избра се и Работна група от 9 членове. 8 от тях са представители на читалища и 1 представител на община Плевен. Избраните 8 са представители на плевенските читалища „Съгласие”, „Извор” и „Христо Ботев”. Освен тях в Работната група са и читалищата от селата Пелишат, Търнене и Брестовец, както и читалище „Браницки” – гр. Славяново.

Работната група ще разгледа детайлно отчетите за работата на всяко читалище. На базата на приети от Комисията критерии, ще направят предложение кое читалище колко държавна субсидия да получи през 2021 година. Ако предложението бъде прието,  то ще се представя като решение на кмета на общината. Въз основа на него ще се финансират читалищата през годината.

Комисията за разпределение на читалищната субсидия проведе заседание 2
Стефка Григорова, директор дирекция „Хуманитарни дейности“. Снимка – Плевен прес.

Припомняме, че тъкмо решението на Комисията от миналата година за разпределение на субсидията, беше атакувано в съда от три читалища. Водените дела лишиха от издръжка всички читалища през последните два месеца от годината.

При разискванията на Механизма за разпределение на субсидията, присъстващите предложиха да се включат критерий съобразени с пандемичната обстановка и принудителната социална изолация. Да се отчитат онлайн програмите и виртуалните посещения на библиотеките.

Що се отнася до ситуирането на т.н. РЕКИЦ / Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”/, се преустановява досегашното му пребиваване в читалище „Ракитин” – Плевен. Община Плевен е приела предложението на Министерство на културата РЕКИЦ да мине към общината.

Тепърва предстоят заседания на Работната група и Комисията за разпределение на читалищната субсидия. Дали тази година ще има отново скандал между читалищата за нейното разпределение – предстои да видим.

Прочетете също

310x165 - Съветниците приеха отчета за управлението на общинската собственост

Съветниците приеха отчета за управлението на общинската собственост

Отчет даден – отчет приет. Снимка – пресцентър ОбС. Отчет за състоянието на общинската собственост …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *