Кметът на Плевен е поискал от Областния управител „спешна мярка” за автобусни линии до областни градове в страната и селища от община Плевен

Снимка – интернет.

В Областна администрация Плевен е постъпило писмо отКмета на Община Плевен – г-н Георг Спартански, с вх. рег. №ТУ-04-18/31.12.2021г., в което се отправя искане на разрешение за прилагане на  „спешна мярка“ за следните маршрутни разписания:

  • МР № 15101 по линията Плевен-Пловдив;
  • МР № 15101 по линията Плевен-Стара Загора;
  • МР № 15202 по линията София-Плевен;
  • МР №№15112,15109,15107,15105,15103,15101 по линията Плевен-Ловеч;
  • Плевен-Буковлък;
  •  по линията Плевен-Върбица
  • МР № 15206 по линията София-Плевен;
  •  МР №№ 1142,1145,1147 по линията Плевен-ГорнаМитрополия;
  •  МР № 15204 по линията София-Плевен;
  • МР №№ 1151,1152,1153,1154,1155,1156 по линията Плевен-Тръстеник.

Община Плевен е имала сключени договори за обществен превоз на пътници за описаните маршрутни разписания, след проведена  процедура по Закона за обществените поръчки.

С уведомително писмо вх. рег. №ИП-688/14.12.2021г. до Община Плевен, превозвачът, е заявил, че ще прекрати изпълнението на договора, поради предприети действия по прекратяване на дружеството.

Това обстоятелство съставлява непредвидено за възложителя обстоятелство и го поставя в невъзможност да възложи изпълнението на обществените превози по надлежния ред, което ще направи невъзможно изпълнението им и ще създаде трудности за обществеността.

Като се взе под внимание горната фактическа обстановка и предвид, че Община Плевен – няма възможност да проведе обществена поръчка в толкова кратък срок, бе счетено че, даването на разрешение да се предприеме спешна мярка е с обществено полезна цел, а именно извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми.

Пресцентър на Областна администрация Плевен. Заглавието е на редакцията.

Споделете:

Прочетете също

Община Кнежа ще чества 24-ти май с тържествено шествие

Снимка – Община Кнежа На 24-ти май в 10:00 часа Община Кнежа ще отбележи Деня …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.