Кандидатите за временно изпълняващ длъжността “директор” на СУ “Иван Вазов” – Плевен могат да подават документите си до 28 март

3 5 jpg

СУ “ИВан Вазов” – Плевен. Снимка: “Плевен прес”, архив

Кандидатите за временно изпълняващ длъжността “директор” на СУ “Иван Вазов” – Плевен могат да подават документите си до днес, 28 март. Това става явсно от обява, публикувана на сайта на РУО – Плевен. Ето и целия текст:

“Регионално управление на образованието – Плевен
обявява
Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на СУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен, община Плевен
I. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Директорът на общинско неспециализирано средно училище ръководи образователния
процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на предучилищното и
училищното образование, планира, организира, координира, контролира и отговаря за
цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
При

изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство е политически и
партийно неутрален, не налага идеологически и политически убеждения, не оказва политическо
или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и не използва служебни
ресурси за политически и партийни цели.
II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в
  съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на
  висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима
  за изпълнението на съответната длъжност, с изключение на лицата, заемащи длъжността до
  заемането й въз основа на конкурс, придобили висше образование и не по-малко от пет години
  учителски стаж, съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г, за статута и
  професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,
  издадена от министъра на образованието и науката.
 2. Професионален опит: не по-малко от 5 години учителски стаж.
  III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 3. Заявление /свободен текст/ до началника на РУО – Плевен;
 4. Автобиография;
 5. Копие на диплома за придобита степен на образование;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж: трудова
  книжка (в цялост), осигурителна книжка, служебна книжка, УП-3;
  IV. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
  Документите, заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез
  пълномощник до 28.03.2024 г. в Регионално управление на образованието – Плевен:
  Адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23, стая 324
  Лице за контакт: Емилия Гергова
  Тел.: 064/800 954
  /П/
  АЛБЕНА ТОТЕВА
  НАЧАЛНИК НА РУО – ПЛЕВЕН”
Споделете:

Прочетете също

IMG 20240417 115910

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен днес, 17 април, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *