Начало | Политика | Какво ще разглеждат съветниците на предстоящата си сесия?

Какво ще разглеждат съветниците на предстоящата си сесия?

Общински съвет – Плевен се събира за заседание следващата седмица – 19 декември /четвъртък/, от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 20 предложения. На декемврийското заседание за обсъждане в Общински съвет – Плевен влизат няколко важни точки, касаещи работата на местния парламент през този мандат. Това са: предложение за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година; предложение за избор на заместник-председатели на Общинския съвет и за избор на съставите на Постоянните комисии на ОбС – Плевен. Пета точка в предварителния дневен ред е предложение за одобряване на актуализирана структура и обща численост на Администрацията в Община Плевен. Веднага след това общинските съветници ще обсъждат План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2020 година.

Прочетете също

България има нужда от силна местна власт, смята Найден Зеленогорски

За България е изключително важно да се въведе финансова децентрализация на общините и деконцентрация на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *