Какво е модерно образование показва училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Долни Дъбник

Модерното образование е  учене чрез  правене и преживяване

Тържество за 150-тата годишнина на НУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Долни Дъбник. Снимка – личен архив

На 1 юни 2021г.  тържествено бе отбелязан 151-годишен юбилей на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Долни Дъбник, под надслов „С жажда за знание, с обич към децата“. По повод юбилея бе открит нов информационен център по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. 

По сведения на Националния музей на образованието в гр. Габрово, годината на откриване на начално училище в гр. Долни Дъбник е 1870 г. Началото е поставено от жителите на града, които са будни и трудолюбиви хора. Създадени са три начални училища, които през 1979/1980 г. се обединяват в едно – НУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Днес училището е разположено в две реновинирани и газифицирани сгради. В тях се обучават 126 деца от 1-ви до 4-клас от преподавателски състав от 17  педагози. Главна ценност в стратегията на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е детето.   Усилията на  училищното ръководство са насочени към грижата за физическото, интелектуалното и емоционално развитие на малкия ученик. Възможности за това дава Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” , по която училището е спечелило финансиране. 

Работен кабинет. Снимка – лечин архив

Ваня Петкова – Йотова – директор на НУ„Св. Св. Кирил и Методий“ разказа пред „Плевен прес“ за спечеления от училището проект: „Общата стойност на проекта е – 55556,00 лв. от които 5556.00 лв. са съфинансиране. Училищният екип разработи интегрирана образователна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователната иновация в обучението и преподаването, с фокус върху дисциплините „Човекът и природата“, „Човекът и обществото“, „Математика“, „Околен свят“, „Технологии и предприемачество“, и „Компютърно моделиране“. Целта е да се провокира интереса на учениците, да се повиши мотивацията им за учене, и да ги подготви за професионална реализация, чрез подкрепата на бизнес-партньори и общността. Работата по проекта се осъществява чрез работа по две проектни задачи:

1.Изграждане на STEM център за практически лаборатории, свързани с реални науки и дигитални уроци.

2.Практическо приложение на знанията чрез изнасяне на обучението в реални условия; използване на високо-технологична база на бизнес-партньори в областта на земеделието, животновъдството и технологиите.

Изградихме основен информационен център, включващ лаборатория, хранилище и зелена класна стая – опитно поле.

Работата е конструирана в 5 станции, които да изследват връзките между нежива и жива природа, екология и здравословен начин на живот.

Кът от опитното поле. Снимка – личен архив

Първа станция: „ Природните богатства на родния край – жива и нежива природа“.  Там учениците учат чрез използване на  дигитални ресурси – електронни уроци и платформи, светлинни табла и карти на района, изграждане на модели за природо-съобразно поведение, чрез включването им в реални ситуации;

Втора станция: „Млад природоизследовател“ – е лаборатория, в която учениците извършват опити, екпериментират и изследват свойствата на веществата и телата, наблюдават и анализират устройството на растения и животни, изследват и анализират взаимовръзката между организмите; условията и средата на живот.

Модерна образователна среда. Снимка – личен архив

Третата станция:  „Екология и здравословен начин на живот“  –  в нея се полагат  основите на екологична култура в практическа дейност,  изградени са кътове за отдих на открито, училище сред природата „ Зелена класна стая“, обособени са контейнери за разделно събиране на отпадъци, изработват се предмети от отпадъчни материали и др. Учениците обогатяват познанията си за „Биоземеделие“ – отглеждане на екологично чисти продукти.

Четвърта станция: „Аз предприемачът“ –  е място за изграждане на система от интегрирани дигитални уроци с цел професионално ориентиране на учениците и изнасяне на урочната дейност в реална среда.

Снимка – личен архив

Пета станция: „Зелена класна стая“- опитно поле на открито. Изучаването на учебния материал е подпомогнат от практическа работа.

Чрез работата в STEM центъра се осъществяват връзки с фирми от местната общност.

Най-трайният ефект от реализиране на националната програмата „Изграждане на училищна STEM среда“ е промяна на цялостното организационно развитие на училището, нови педагогически подходи и стратегии на преподаване. Обучението в училищния център насърчава ученето чрез правене и преживяване и прилагането на иновативни решения за решаване на казуси и реорганизация на учебната среда. Това подготвя младите хора за успешно бъдеще в България.“

Споделете:

Прочетете също

Българите вярват в конспирации и са уязвими от пропагандата на Кремъл

Катарина Клингова от Центъра за демокрация и устойчивост. Снимка – интернет. „Войната в Украйна не …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.