Информационно събитие за представяне на резултатите в Центъра за компетентност ще проведе МУ-Плевен на 29 юни

СРЕЩА 1

На 29.06.2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч в зала 113, Факултет „Фармация“на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще се проведе информационна среща за представяне на резултатите по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургияЛеонардо да Винчи.  Участие ще вземат членовете от екипа за управление на проекта, включително и от партньорите и ръководителите на работни пакети и направления в тях.

За изпълнението на научната програма, за развитие на инфраструктурата, за направените научни публикации, заявки за патенти, полезни модели, както и за сключените догови за партньорство и съвместна дейност, презентации ще изнесат: проф. Катя Ковачева, проф. Георги Алтънков, проф. Славчо Томов, проф. Николай Колев, проф. Сергей Илиев, проф. Никола Колев, акад. Чавдар Руменин, доц. Тихомир Тотев, доц. Александър Вълков и д-р Мартин Караманлиев.

В Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия с високотехнологична апаратура и специализиран софтуерса оборудвани общо 10 лаборатории, 8 от коитофункционират в МУ-Плевен, а другите две са ситуирани при основните партньори – Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и Института по роботика към БАН.Иновациите в Центъра за компетентност са насочени към въвеждането и използването на нови способи за извършване на персонализирана диагностика и лечение; нови методи на преподаване и обучение чрез използване на изградената инфраструктура; нови методи за провеждане на лечение и диагностика; нови здравни услуги; създаване на бази от медицински данни; използване на виртуална реалност (VR) и 3D моделиране в медицината;роботизирана и минималноинвазивна хирургия.

Трансферът на знания и технологии в Центъра за компетентност включва обучение на студенти, докторанти, специализанти и млади учени;осъществяване на широка публикационна дейност, включително и заявки за патенти;предоставяне на достъп до високоспециализираното оборудване на заинтересовани страни;осигуряване на достъп до придобитите нови знания със статут на здравна услуга. Потенциалните ползватели на иновациите в Центъра за компетентностса: държавни, общински и частни лечебни заведения;лица и пациенти, нуждаещи се от високоспециализирани медицински изследвания;разработчици на медицинска техника и апаратура;медицински специалисти, нуждаещи се от специализирани обучения с апаратурата;съсловни, професионални и пациентски организации; застрахователни компании. Към момента има сключени договори за съвместни научни проекти, защитени са дисертационни трудове на докторанти по теми от направленията на проекта, както и са проведени редица обучения на студенти, докторанти и специализанти във виртуална VR среда и в лабораториите на Центъра за компетентност.

Центърът за компетентност е номиниран за престижната награда на Европейската Комисия REGIOSTARS в Категория „Конкурентоспособна и умна Европа“.

СРЕЩА 2
СРЕЩА 3

Информация и снимки – пресцентър МУ Плевен.

Споделете:

Прочетете също

иеремиева

Конкурс за коледно-новогодишна украса на общините под патронажа на Областния управител

Виолета Иеремиева, областен управител на Плевен. Снимка – областна администрация. В периода 1 – 29 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *