Начало | Новини | Имат ли експертен капацитет новите постоянни комисии към ОбС – Плевен, за изпълнение на задълженията си към гражданите ?

Имат ли експертен капацитет новите постоянни комисии към ОбС – Плевен, за изпълнение на задълженията си към гражданите ?

Архив: ОбС – Плевен.

И тази година новоизбраният Общински съвет в Плевен утвърди 10 постоянни комисии, както и техните състави.

 Тези комисии са двигателят, или поне трябва да бъдат, на инициативи, работещи идеи, анализи и проучвания с една единствена цел – да знаят потребностите на хората от общината,  да знаят техните проблеми и най-важното – да предлагат решения за преодоляването им. Това е тяхно задължение вменено им не само от избирателите, но и от Закона за местното самоуправление. В чл. 49 се казва:

„Постоянните и временните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

(3)Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

Ще се справят ли новоизбраните общински съветници с нелеката задача да работят за подобряване на живота в община Плевен ? Имат ли образователен и експертен потенциал за това ?

Ето защо в началото на техния мандат задаваме този въпрос чрез публикуваната анкета и търсим мнението на гражданите. Които не бива да забравят, че от тяхната инициатива и граждански контрол зависят в голяма степен действията на местната администрация.

Припомняме на читателите видовете комисии и техните членове:

I.”Стопанска политика и транспорт“:

1. Христослав Михайлов Михайлов – Председател

2. Владислав Димитров Монов

3. Емануил Атанасов Аргилашки

4. инж.Йордан Василев Василев

5. Моника Събева Чочева – Лилакова – Заместник – председател

6. Пепо Василев Петков

7. Светослав Александров Доков

8. Христо Ивайлов Таслаков

9. Христомир Цанков Христов

II. “Бюджет и финансова политика”:

1. Емануил Атанасов Аргилашки – Председател

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Валентина Бенова Вълчанова – Заместник – председател

4. Генади Кирилов Динков

5. Ивайло Ильов Петров

6. Пепо Василев Петков

7. Светослав Александров Доков

8. Толя Димитрова Първанова

8. Цветан Методиев Антов

III. “Общинска собственост и инвестиционна политика”:

1. Владислав Димитров Монов – Председател

2. Бойко Йорданов Тодоров

3. Борислав Пламенов Георгиев – Заместник – председател

4. Валентина Бенова Вълчанова

5. Димитър Карамфилов Карамфилов

6. Калин Орлинов Кръстев – Заместник – председател

7. Моника Събева Чочева – Лилакова

8. Свилен Петров Трифонов

9. Юлиян Александров Йовков

IV.“Култура, вероизповедания и международна дейност”:

1. Петя Крумова Василева – Председател

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Веселка Йосифова Лилова

4. Калин Орлинов Кръстев

5. Моника Събева Чочева – Лилакова – Заместник – председател

6. Николай Емилов Маринов

7. Павлинка Йорданова Микова 

8. Тамер Исмаилов Куртанов

9. Христо Ивайлов Таслаков

V.”Образователна политика и читалищна дейност“:

1. Цветелин Ненчев Горанов – Председател 

2. Георги Петков Велков

3. Евгения Иванова Бързашка – Христова

4. Павлинка Йорданова Микова

5.  Петя Крумова Василева

6. Ристем Мехмед Халкоглу

7. Росен Симеонов Височков

8. Свилен Маринов Атанасов

9. Толя Димитрова Първанова – Заместник – председател

VI.“Младежки дейности, спорт и туризъм”:

1. Йордан Христов Грижов – Председател

2. Бойко Димитров Янчев

3. Бойко Йорданов Тодоров – Заместник – председател 

4. Веселка Йосифова Лилова

5. Десислава Иванова Иванова 

6. Росен Симеонов Височков

7. Цветан Методиев Антов

VII.“Здравеопазване и социална политика”:

1. д-р Йордан Георгиев Георгиев – Председател

2. Васил Методиев Петков

3. Димитър Карамфилов Карамфилов

4. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова

5. Ивайло Ильов Петров

6. Илиян Славейков Йончев – Заместник – председател

7. Юлиян Александров Йовков

VIII.”Устройство на територията, екология, земеделие и гори“:

1. инж.Йордан Василев Василев – Председател

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Борислав Пламенов Георгиев

4. Георги Петков Велков

5. д-р Йордан Георгиев Георгиев – Заместник – председател

6. Йордан Христов Грижов 

7. Ленко Дайчев Тодоров

8. Ристем Мехмед Халкоглу

9. Свилен Маринов Атанасов

IX.”Обществен ред и сигурност“:

1. Десислава Иванова Иванова – Председател

2. Бойко Димитров Янчев

3. Генади Тодоров Тодоров – Заместник – председател

4. Ленко Дайчев Тодоров

5. Николай Емилов Маринов

6. Тамер Исмаилов Куртанов

7. Цветелин Ненчев Горанов – Заместник – председател

X.”Законност и контрол по изпълнение на решенията“:

1. Илиян Славейков Йончев – Председател

2. Васил Методиев Петков

3. Генади Кирилов Динков

4. Генади Тодоров Тодоров – Заместник – председател

5. Свилен Петров Трифонов

6. Христомир Цанков Христов 7. Христослав Михайлов

 

Прочетете също

ОУ “Климент Охридски” – Плевен със спечелен проект за работа в библиотечна среда

Снимка – интернет страница ОУ “Кл. Охридски”. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *